Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бюро президії

Гадзало Ярослав Михайлович Гадзало Ярослав Михайлович

Посада: президент

Контактний телефон: (044) 521-92-77


Гладій Михайло Васильович Гладій Михайло Васильович

Посада: Перший віце-президент

Cлужбові обов'язки: 


- організаційно-методичне керівництво діяльністю:

· Відділення зоотехнії,

· Відділення ветеринарної медицини;

- організацію проведення аналізу та прогнозування напрямів науково- технічного прогресу галузей тваринництва;

- координація діяльності експериментальної бази дослідних господарств щодо розвитку племінного тваринництва;

- організацію планування і координації досліджень з проблем розвитку галузей тваринництва, з питань агробіотехнології та ветеринарної медицини;

- координацію питань охорони праці та пожежної безпеки;

- відпрацювання організаційно-правових основ подальшої інтеграції наукових установ і навчальних закладів аграрного профілю;

- питання створення та діяльності спеціалізованих рад із захисту дисертацій та відповідних експертних комісій. Узгодження питань їх діяльності з Міністерством освіти і науки України;

- організацію координації досліджень і методичного керівництва науковою діяльністю наукових установ, вищих навчальних закладів ІІІ-І\/ рівнів акредитації, проектно-конструкторських та інших організацій, не підпорядкованих НААН, діяльність яких пов'язана з розв'язанням проблем агропромислового комплексу;

- відпрацювання організаційних основ подальшої інтеграції наукових установ і навчальних закладів аграрного профілю;

- представництво інтересів Академії у стосунках з керівниками міністерств і відомств з питань, пов'язаних з діяльністю Академії, підтримання зв'язків з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин, Міністерством аграрної політики та продовольства, Національною академією наук України та іншими державними академіями наук, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Радою національної безпеки та оборони України, Фондом державного майна України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки та іншими відомствами, НАК "Украгролізинг".


Контактний телефон: (044) 521-92-76

Графік прийому: 

день - 2-й понеділок місяця 
час - 12.00 - 15.00


Балян Ануш Валеріївна Балян Ануш Валеріївна

Посада: віце-президент

Cлужбові обов'язки: 


- організаційно-методичне керівництво діяльністю:

· Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку;

· Управління наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази;

· Відділу контролю виконання та діловодства;

- координацію роботи Гуртожитку-готелю аспірантів;

- науково-методичне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності в системі Академії;

- забезпечення правової охорони результатів наукових досліджень, конкурентоспроможності продукції наукових установ Академії;

- організацію і координацію роботи підрозділів апарату Президії Академії;

- створення депозитарію інтелектуального капіталу з об'єктів інтелектуальної власності та інноваційного трансферу;

- організацію роботи регіональних і зональних інноваційних центрів і забезпечення комерційного використання об'єктів інтелектуальної власності установ Академії та створення інтегрованих науково-виробничих об'єднань;

- формування банку науково-технічних розробок;

- організацію інформаційного супроводу інноваційної діяльності аграрної науки та забезпечення функціонування веб-сайту НААН;

- організацію та координацію діяльності експериментальної бази та дослідних господарств, підпорядкованих профільним установам Академії, а також вирішення стратегічних питань щодо розвитку елітного насінництва і племінного тваринництва;

- впровадження результатів наукових досліджень, встановлення зв'язків між науковими установами і дослідними господарствами, розвитку інноваційної інфраструктури;

- організація роботи Комісії Президії НААН з розгляду майнових і земельних питань;

- матеріально-технічне забезпечення роботи працівників апарату Президії Академії;

- представництво інтересів Академії у стосунках з керівниками міністерств і відомств, пов'язаних з діяльністю Академії, підтримання зв'язків з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин, Міністерством аграрної політики та продовольства, Національною академією наук України та іншими державними академіями наук, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною казначейською службою України, Державною фінансовою інспекцією України, Радою національної безпеки та оборони України, Фондом державного майна України, Центральним комітетом профспілки працівників АПК та іншими відомствами.


Контактний телефон: (044) 521-92-75

Графік прийому: 

день - 2-й вівторок місяця 
час - 11.00 - 13.00


Роїк Микола Володимирович Роїк Микола Володимирович

Посада: віце-президент

Cлужбові обов'язки: 


- організаційно-методичне керівництво діяльністю Відділення аграрної економіки і продовольства;

- організацію питань планування і координації досліджень з проблем аграрної економіки, наукового забезпечення вирішення проблем аграрної реформи, ефективності господарювання та її соціальних наслідків, розвитку, зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції;

- координацію наукового забезпечення реформування і подальшого розвитку сільських територій, агропродовольчого комплексу і земельної реформи;

- розробка установами Академії концепцій, програм та комплексних прогнозів науково-технічного розвитку АПК;

- організація наукової роботи з формування і апробації селозберігаючої моделі розвитку аграрного підприємництва і сільських територій;

- організація міжнародних зв’язків, сприяння інтеграції вчених у світове наукове співтовариство, організація та координація проведення установами профільного відділення міжнародних і державних наукових конференцій і симпозіумів, з’їздів та семінарів;

- методологічне, науково-методичне забезпечення створення служби внутрішнього аудиту в НААН;

- представництво інтересів Академії у стосунках з керівниками міністерств і відомств з питань, пов'язаних з діяльністю Академії, підтримання зв'язків з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин, Міністерством аграрної політики та продовольства, Національною академією наук України та іншими державними академіями наук, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною казначейською службою України, Державною фінансовою інспекцією України, Радою національної безпеки та оборони України, Фондом державного майна України та іншими відомствами.


Контактний телефон: (044) 521-92-78

Графік прийому: 

день - 2-й четвер місяця 
час - 11.00 - 13.00


Адамчук Валерій Васильович Адамчук Валерій Васильович

Посада: головний учений секретар


Лупенко Юрій Олексійович Лупенко Юрій Олексійович

Посада: віце-президент


Заришняк Анатолій Семенович Заришняк Анатолій Семенович

Посада: віце-президент

Cлужбові обов'язки: 


- координацію роботи підрозділів апарату Президії Академії;

- організаційно-методичне керівництво діяльністю Відділення землеробства, меліорації та механізації;

- координацію виконання державний та галузевих науково-технічніх програм;

- координацію питань стандартизації та метрологічного забезпечення;

- підготовку засідань Загальних зборів Академії;

- планування роботи Президії і бюро Президії Академії;

- організацію підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях Президії і бюро Президії НААН;

- координацію роботи Державного видавництва "Аграрна наука";

- організацію контролю за виконанням урядових рішень, постанов Президії і бюро Президії Академії, доручень керівництва Президії НААН;

- організацію роботи зі спеціальною інформацією (СІ);

- організаційну роботу з членами Академії;

- організацію та керівництво роботою:

· Секретаріату Президії,

· Науково-організаційного управління,

· розмножувального цеху, архіву;

- організація роботи Комісії Президії НААН з питань нагородження;

- представництво інтересів Академії у стосунках з керівниками міністерств і відомств з питань, пов'язаних з діяльністю Академії, підтримання зв'язків з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин, Міністерством аграрної політики та продовольства, Національною академією наук України та іншими державними академіями наук, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Радою національної безпеки та оборони України, Фондом державного майна України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.


Контактний телефон: (044)521-92-79

Графік прийому: 

день - 3-й четвер місяця 
час - 10.00 - 12.00


Склад президії

Жукорський Остап Мирославович Жукорський Остап Мирославович

Посада:  академік-секретар Відділення зоотехнії


Апарат президії

Секретаріат

Тимченко Людмила Олександрівна
Тимченко Людмила Олександрівна

Посада: заступник головного вченого секретаря

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 81

Email: secretar@naas.gov.ua


Науково-організаційне управління

Гузеватий Олег Євгенович
Гузеватий Олег Євгенович

Посада: начальник управління

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 82

Email: nop@naas.gov.ua


Відділ правового забезпечення

Столяр Ольга Петрівна
Столяр Ольга Петрівна

Посада: начальник відділу

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 92

Email: vpz@naas.gov.ua


Прес-служба

=//=
=//=

Посада: прес-секретар

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 98;

Email: press-center@naas.gov.ua


Адміністративно-господарське управління

Савчук Олександр Миколайович
Савчук Олександр Миколайович

Посада: начальник управління

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 97


Відділ контролю виконання та діловодства

-//-
-//-

Посада: начальник відділу

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 95

Email: prezid@naas.gov.ua


Відділ внутрішнього аудиту

Щербатюк Василь Михайлович
Щербатюк Василь Михайлович

Посада: начальник відділу

Контактний телефон: +3 (044) 521-92-92

Email: babiimaryna@mail.ua


Відділ бухгалтерського обліку

Мороз Анна Борисівна
Мороз Анна Борисівна

Посада: начальник відділу – головний бухгалтер

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 94

Email: vbo@naas.gov.ua, zvit.vbo@naas.gov.ua


Відділ прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення

Земляна Ірина Федорівна
Земляна Ірина Федорівна

Посада: начальник відділу

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 93

Email: vpbpfz@naas.gov.ua, fin1@naas.gov.ua, fin2@naas.gov.ua, fin3@naas.gov.ua, fin4@naas.gov.ua, fin5@naas.gov.ua, fin6@naas.gov.ua


Відділ наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення

Шевцова Ольга Леонідівна
Шевцова Ольга Леонідівна

Посада: начальник відділу

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 91

Email: vnka@naas.gov.ua


Відділ міжнародного наукового співробітництва

Шаповал Ольга Сергіївна
Шаповал Ольга Сергіївна

Посада: начальник відділу

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 90

Email: vmns@naas.gov.ua


Управління наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази

Лузан Олександр Юрійович
Лузан Олександр Юрійович

Посада: начальник управління

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 99


Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку

Вергунов Віктор Анатолійович
Вергунов Віктор Анатолійович

Посада: академік-секретар відділення

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 88

Email: vnzir@naas.gov.ua


Відділення аграрної економіки і продовольства

Саблук Петро Трохимович
Саблук Петро Трохимович

Посада: академік-секретар відділення

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 87

Email: agr@naas.gov.ua


Відділення ветеринарної медицини

Мандигра Микола Станіславович
Мандигра Микола Станіславович

Посада: в.о. академіка-секретаря відділення

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 86

Email: vet@naas.gov.ua


Відділення зоотехнії

Жукорський Остап Мирославович
Жукорський Остап Мирославович

Посада: в.о. академіка-секретаря відділення

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 85


Відділення рослинництва

Кондратенко Петро Васильович
Кондратенко Петро Васильович

Посада: академік-секретар відділення

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 84

Email: ros@naas.gov.ua


Відділення землеробства, меліорації та механізації

Камінський Віктор Францевич
Камінський Віктор Францевич

Посада: академік-секретар відділення

Контактний телефон: +38 (044) 521 92 83

Email: vzmm@naas.gov.ua