Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Відділення ветеринарної медицини

Контакти

E-mail

vet_uaan@meta.ua, vvm@naas.gov.ua

Телефон

+38 (044) 521 92 86
В.о. академіка-секретаря: член-кореспондент НААН Мандигра Микола Станіславович

Заступник академіка-секретаря: академік НААН Стегній Борис Тимофійович

Учений-секретар: к.в.н. Долецький Станіслав Павлович
Про відділення:
Історія

Рішенням установчих зборів від 15 січня 1991 року (протокол №1) створено Відділення тваринництва та ветеринарії УААН

На Загальних зборах Відділення у серпні 1991 року було створено Відділення ветеринарії УААН, як окремий підрозділ. У 1992 році перейменовано на Відділення ветеринарної медицини УААН

У березні 1996 року створено Відділення тваринництва, ветеринарної медицини та переробки продукції УААН

З березня 2001 року створено Відділення ветеринарної медицини УААН

З 2001 по 2010 рік у складі Відділення налічувалось 45 осіб, з них 16 академіків УААН, 17 – членів-кореспондентів УААН, 3 почесні академіки УААН, 1 член Відділення за посадою, 5 іноземних членів та 3 провідні вчені

У березні 2011 року було створено Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН

З квітня 2013 року створено Відділення ветеринарної медицини НААН


На даний час у Відділенні налічується:
 •  40 осіб, з них: 
  • 14 академіків 
  • 14 членів-кореспондентів
  • 2 почесних члени
  • 2 члени Відділення за посадою
  • 5 іноземних членів
  • 3 інших членів Відділення
Мета діяльності:

 • Забезпечення стійкого ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя і біологічної безпеки в Україні щодо особливо небезпечних (емерджентних) захворювань тварин та птиці, розроблення методів і засобів контролю якості та безпечності продукції тваринництва, впровадження сучасних інноваційних технологій,  
На Відділення покладені завдання формування галузевої політики та розроблення комплексних  програм протиепізоотичних заходів і ветеринарного супроводу скотарства, свинарства, птахівництва, кроліківництва, бджільництва і рибництва

Бачення:

 • Забезпечення стабільного епізоотичного благополуччя тваринництва нашої держави, розвиток сучасних біотехнологій та впровадження світових стандартів біологічної, продовольчої безпеки та біологічного захисту в лабораторну та виробничу практику.
 • Адаптації законодавства України в галузі ветеринарної медицини з законодавством Європейського Союзу, що досягається членством вітчизняних науковців у Європейській та Американській асоціації з біобезпеки та біозахисту. 
 • Створення національних референс-лабораторій з вивчення особливо небезпечних захворювань тварин.

Місія:

 • Формування концептуальних і програмних засад, а також державної політики щодо профілактики та ліквідації особливо небезпечних захворювань тварин і забезпечення недопущення заносу їх збудників на територію України. 
 • Налагодження і впровадження у виробництво нових діагностикумів, біологічних, хіміотерапевтичних ветеринарних препаратів для діагностики, профілактики та лікування захворювань тварин, постійний контроль їх якості та ефективності.
 • Проведення інноваційних перетворень у мережі наукових установ ветеринарної медицини Академії. 
 • Координація діяльність наукових установ, що входять до складу Відділення, спрямування їх роботу на комплексне розв’язання наукових проблем галузі ветеринарної медицини, сприяння впровадженню досягнень науки і техніки у виробництво, разом з іншими відділеннями, вирішення комплексних(міжгалузевих) науково-технічних питань. 
 • Забезпечення роботи експертних комісій та координаційно-методичних рад національних, наукових центрів і головних галузевих наукових установ щодо перевірки виконання програм і координації науково-дослідних робіт в наукових установах та навчальних закладах. 
 • Узагальнення результатів наукових досліджень, складання зведених щорічних і п’ятирічних звітів про роботу наукових установ Відділення та виконання наукових програм і наукових проектів Академії.