Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Контакти

Офіційний портал

http://www.ovoch.com/

E-mail

ovoch.iob@gmail.com

Адреса
вул. Інститутська, 1, с. Селекційне, Харківський р-н Харківська обл., 62478, Україна
Телефон

(057) 748-91-91

Факс

(057) 748-91-91

Про установу:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН на основi сучасних методiв генетики, iмунiтету, бiотехнологiї та молекулярної бiологiї займається створенням конкурентоздатних сортiв і гiбридiв овочевих i баштанних культур для вiдкритого i закритого ґрунтiв, стiйких проти шкiдникiв, хвороб i абiотичних факторiв; розробленням i удосконаленням технологiй їх вирощування та насiнництва; формуванням генетичного банку джерел овочевих i баштанних рослин.