Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Контакти

E-mail

rosluaan@ukr.net

Телефон

+38 (044) 521 92 84
В.о. академіка-секретаря:  Хареба Володимир Васильович

Учений-секретар:  к. с. г. н. Дмитренко Наталія Миколаївна
Перелік установ:
Про відділення:
     Відділення рослинництва координує роботу 14 науково-дослідних установ: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут захисту рослин НААН, Державна установа Інститут зерновик культур НААН, Інститут картоплярства НААН, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Інститут садівництва НААН, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, Інститут олійних культур НААН.
Мета діяльності:

 • організація наукової діяльності та методичного керівництва досліджень з напрямів науки у галузі рослинництва: селекції і насінництва сільськогосподарських культур; захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів; розробка і впровадження сучасних технологій виробництва зерна, кормів, цукрових буряків, овочів, картоплі, плодів, ягід, винограду, луб’яних, олійних, ефіроолійних і лікарських культур, біосировини та іншої рослинницької продукції науково-дослідними установами, що входять до сфери діяльності Відділення; 
 • розробка спільно із науковими установами основних завдань науково-технічних програм розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в галузях біотехнології, селекції і генетики рослин, захисту рослин, зернового господарства, кормовиробництва, олійних і технічних культур, плодівництва і декоративного садівництва, виноградарства, овочівництва і баштанництва, картоплярства, насінництва і насіннєзнавства, біоенергетики, а також сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур; 
 • сприяння освоєнню досягнень науки сільськогосподарським виробництвом; 
 • забезпечення підприємств агропромислового комплексу України новими конкурентоспроможними сортами сільськогосподарських культур та науковий супровід сучасних сортових агротехнологій.

Бачення:

 • застосування сучасних біотехнологій для створення нового вихідного матеріалу; 
 • дослідження нових методичних підходів для покращення ефективності селекційного процесу; 
 • визначення фізіологічних і біохімічних процесів, які впливають на якість урожаю, зерна, овочевих, плодових, технічних рослин; 
 • розроблення методів ідентифікації, паспортизації ліній, сортів, гібридів; 
 • дослідження основи стійкості сільськогосподарських рослин; 
 • розроблення екологічно та економічно орієнтованих систем інтегрованого захисту рослин від шкідливих організмів; 
 • розроблення екологічно безпечних, економічно вигідних інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур для отримання високоякісної продукції; 
 • науково-методологічне забезпечення галузей агропромислового виробництва в умовах екологічної нестабільності.

Цілі:

 • формування основних напрямів наукових досліджень з актуальних питань рослинництва та разом з науковими установами розроблення науково-технічних програм досліджень; 
 • організація методичного забезпечення та своєчасне виконання основних завдань програм наукових досліджень з питань рослинництва; 
 • розроблення прогнозу агротехнічного розвитку і впровадження нових конкурентоспроможних сортів сільськогосподарських культур у підприємствах агропромислового комплексу України; 
 • сприяння та організація наукового співробітництва із зарубіжними науково-дослідними установами та передовими фірмами; 
 • розгляд питань підготовки наукових кадрів відповідного профілю та залучення висококваліфікованих науковців до процесу підготовки спеціалістів для аграрного виробництва;

Місія:

 • координаційно-методичне керівництво науково-дослідною діяльністю наукових установ та їх структурних підрозділів у виконанні тематики наукових досліджень; 
 • організація і забезпечення проведення державної атестації наукових установ відповідного профілю; 
 • оординація роботи наукових рад та товариств, технічних комітетів, комісій, редколегій періодичних видань у мережі Академії за профілем діяльності Відділення; 
 • активна участь у пропаганді та впровадженні у виробництво досягнень науки і техніки та передового досвіду;
 • здійснення творчого співробітництва з підрозділами рослинницького напряму Міністерства аграрної політики та продовольства України, сільськогосподарськими органами, науковими установами інших відомств.