Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку

Контакти

E-mail

vnzir@naas.gov.ua

Телефон

+38 (044) 521 92 88
В.о. академіка-секретаря:  Вергунов Віктор Анатолійович

Учений-секретар:  Носенко Юрій Михайлович
Перелік установ:
Про відділення:
Історія:
     Рішенням установчих зборів від 13 квітня 2000 року (протокол №1) було створено Відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ
     На загальних зборах Відділення 31 березня 2006 року (протокол №1) було змінено назву на Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
     На засіданні загальних зборів Відділення від 28 березня 2012 року (протокол №2) було прийнято рішення про ліквідацію Відділення. 
     У травні цього ж року рішенням Президії НААН створено Управління науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, яке стало правонаступником Відділення
     У квітні 2013 року (протокол №1 від 4 квітня 2013 року) створено Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
     У складі Відділення у 2000 році налічувалося 40 осіб. З них 7 академіків, 9 членів-кореспондентів, 2 почесні академіки та 22 членів Відділення за посадою. 
     У 2007 році Відділення нараховувало 51 особу, з них 4 академіки, 12 членів-кореспондентів, 7 почесних членів та 2 іноземних члени. 

На даний час у Відділенні налічується:
 • 25 осіб, з них: 
  • 4 академіки
  • 7 членів-кореспондентів
  • 5 почесних членів
  • 9 членів Відділення за посадою
Мета діяльності:

Забезпечення науково-технічного прогресу в АПК за рахунок нарощування та активізації інноваційного потенціалу аграрної науки, залучення інвестицій в інноваційний розвиток інтегрованої виробничо-комерційної інфраструктури наукоємного аграрного ринку та об’єкти високотехнологічного аграрного виробництва.

На Відділення покладені завдання щодо формування методології інноваційних перетворень в системі аграрної науки, організації за участі галузевих відділень Академії інноваційної інфраструктури, і за рахунок цього підвищення ефективності наукоємної аграрної сфери, спроможної забезпечити інноваційний розвиток та конкурентоздатність агропромислового комплексу України.

Бачення:

Запровадження системи організації та управління науково-виробничими структурами відділення Академії через мережу зональних трансферних центрів.

Механізм управління процесами комерціалізації науково-технічних розробок та функціонування експериментально-виробничої бази через трансферний проектно-договірний механізм. 

Створення Наукового парку за участі наукових установ Академії, вищих навчальних закладів та інших юридичних осіб на засадах державно-приватного партнерства з трансформацією зональних трансферних центрів в органи територіального управління Наукового парку.

Цілі:

Об’єднання науково-виробничої мережі аграрної науки на базі територіальних науково-виробничих комплексів НААН та запровадження ефективної системи її централізованого управління.

Створення підприємницької консалтингової мережі наукоємного аграрного ринку на базі трансферних центрів інноваційного провайдингу для забезпечення трансферу інновацій та його проектного супроводу.

Організація торгово-промислової мережі компаній з інвестиційного розвитку виробничої бази з освоєння та реалізації конкурентоспроможної наукоємної продукції.

Місія:

 • Формування концептуальних засад інноваційно-інвестиційного розвитку НААН. 
 • Формування методології інноваційних перетворень в системі аграрної науки. 
 • Розробка наукових засад та організація створення трансферно-технологічної підприємницької інфраструктури. 
 • Проведення інноваційних перетворень в мережі науково-дослідних установ НААН ( разом з галузевими відділеннями).
 • Здійснення заходів щодо капіталізації та комерціалізації науково-технічної продукції з інноваційним потенціалом науково-дослідних установ НААН.
 • Виконання досліджень з питань ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів
 • Методологічне та організаційне забезпечення інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукоємного аграрного ринку.
 • Випробування завершених наукових розробок та їх трансфер в агропромислове виробництво.
 • Науково-консультаційне забезпечення сільськогосподарських товаро-виробників різних форм власності.
 • Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень.