Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Національна академія аграрних наук України розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 р. (з 1990 р. – Українська академія аграрних наук). У нинішньому статусі діє із 6 січня 2010 р. згідно з Указом Президента України № 8/2010 «Про надання Українській академії аграрних наук статусу національної».

Академія є державною самоврядною науковою організацією, яка виконує завдання з наукового забезпечення розвитку галузей АПК України.

Вищим керівним органом Академії є Загальні збори. У період між Загальними зборами керівництво діяльністю Академії здійснює її Президія.


У структурі Академії функціонують шість відділень:

Вчені Академії проводять дослідження в галузях ґрунтознавства та агрохімії, землеробства, агроекології, водних проблем і меліорації земель, сільськогосподарської мікробіології, органічного виробництва сільськогосподарської продукції, хмелярства, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва і технічного сервісу,інженерно-технологічних засад створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва і застосування в агробіоценозах препаратів біологічного захисту рослин, а також особливостей динамічних процесів природних і штучних екосистем Біосферного заповідника "Асканія-Нова" та довгострокової перспективи збереження його біорізноманіття.


Міжнародне наукове співробітництво

Широкомасштабна війна, розв’язана росією проти України, змінила картину світу, зумовла низку ризиків і загроз, спричинила турбулентні процеси в політичному, економічному, безпековому середовищах, наслідки яких нині важко спрогнозувати, але незважаючи на все це: 

  • у середині грудня 2023 р. лідери країн-членів Європейського Союзу дали зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС з Україною; 
  • напередодні Різдва минулого року флагманська дослідницька програма ЄС «Горизонт Європа» (Horizon Europe) відкрила офіс у Києві. Це полегшить доступ українських дослідників та інноваторів як до фінансування, так і до можливостей налагодження зв'язків з дослідницькою та інноваційною спільнотою ЄС.

Тож, основними пріоритетами діяльності установ Академії, попри війну, були, є й залишаються фундаментальні дослідження, комерціалізація інноваційних продуктів, запровадження міжнародних інструментів трансферу технологій й інше.

Сьогодні закладаються передумови для подальшої траєкторії розвитку країни. Інакше кажучи, йдеться про мобілізацію науки й підтвердження інституційної спроможності й академії, і українських науковців.

Від нас залежить, чи будемо ми аграрною країною, чи станемо східноєвропейським економічним тигром.

Довідково:

Щодо року 2023:

  • загальна кількість угод – 171, з них укладено у 2023 році – 47; пролонговано - 124; 
  • грантових проєктів – 26 на суму 16 346 854,14 грн;
  • здійснено 616 закордонних відряджень, з них - 187 стажувань;
  • членство академічних установ у міжнародних наукових центрах, організаціях тощо становить 114.