Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Національний науковий центр “Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”

Контакти

Офіційний портал

http://issar.com.ua

E-mail

pochva@meta.ua

Адреса
Чайковська, 4, м. Харків, 61024, Україна
Телефон

(057) 704-16-69

Факс

(057) 704-16-69

Про установу:

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» є головною установою в Україні, що виконує комплексні фундаментальні та прикладні дослідження з розробки й удосконалення класифікації, районування і картографування ґрунтів України, діагностики їхнього агроекологічного стану з використанням методів багатоспектрального сканування і радіолокації, вивчення регіональних особливостей і закономірностей агрогенної еволюції ґрунтів, розробки теорії та практики управління родючістю ґрунтів, заходів з їх охорони від ерозії, дефляції, техногенного забруднення, створення структури сучасної інформаційно-аналітичної системи екологобезпечного удобрення сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, розробки сучасних агротехнологій, видів добрив та меліорантів для відтворення і підвищення родючості ґрунтів.