Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Viddilenya.jpg

До складу Відділення входить:
 •  4 науково-дослідних установ, 
 • 102 члени, з яких: 
  • 24 - дійсні члени (академіки), 
  • 26 - члени-кореспонденти, 
  • 3 - почесні члени, 
  • 15 - іноземні 
  • 34 - провідні вчені.

 • В.о. академіка-секретаря: д.е.н., професор  Ібатуллін Шаміль Ільдусович
 • Заступники академіка-секретаря: академік НААН Лупенко Юрій Олексійович
 • Член-кореспондент НААН: Хареба Володимир Васильович
  • кандидат економічних наук Шанін Олександр Васильович
 • Учений-секретар: кандидат економічних наук Братчук Людмила Михайлівна
      Мета діяльності:
Забезпечення системних та комплексних досліджень економічних засад ефективного розвитку аграрного виробництва і сільських територій;
Науковий супровід ефективного функціонування галузей харчової промисловості з метою гарантування продовольчої безпеки держави та забезпечення населення якісним і безпечним харчуванням.
      Бачення:
Розбудова нової структури Відділення
Уточнення та оптимізація наукової тематики
Збільшення бюджетного та позабюджетного фінансування
Створення умов для роботи молоді: підвищення рівня заробітної плати, розробку та реалізацію програм забезпечення службовим житлом
Посилення координації досліджень в системі НААН через роботу НМЦ  “Агроекономіка”, “Продовольство”, нової інноваційної моделі
Задіяння потенціалу членів Відділення, що працюють поза системою НААН, в т.ч. через створення постійно діючих наукових творчих колективів за сферою наукових інтересів
Задіяння і розбудова наявних інституцій та інфраструктури Відділення (Конгрес, Федерація, професійні об'єднання виробників)
      Цілі:
Забезпечити  комплексний  розвиток  НДУ Відділення:  1. ННЦ “Інститут аграрної економіки”; 2. Інститут продовольчих ресурсів НААН;  3. УкрНДІ Олій та жирів; 4. Інститут обліку і фінансів;  
Участь в організаційних заходах по створенню в системі НААН Інституту землеустрою на базі ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 
      Місія:
Наукове забезпечення інвестиційної привабливості та зростання зовнішньоекономічної активності аграрного сектору в умовах інтеграції України до Європейського Союзу;
Науковий супровід завершення  земельної реформи і формування інституцій та інфраструктури ринкових земельних відносин;
Організаційні та економічні засади побудови національної системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва;
Наукове забезпечення розвику аграрного ринку та базових галузей сільського господарства;
Розробка стратегії розвитку сільських територій; 
Розробка концептуальних положень розвитку продовольчого ринку та базових галузей харчової промисловості;
Розробка законодавчих актів та нормативно-технічної документації в галузі харчової промисловості;
Забезпечення формування продовольчої складової споживчого кошику населення завдяки збалансованому розвитку підгалузей харчової промисловості (на основі галузевих програм).