Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лупенко Юрій Олексійович

Лупенко Юрій Олексійович

Дата народження: 03 жовтня 1957

Звання: академік

Посада: директор ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1978 - 1980 - економіс­т радгоспу
1980 - 1981 - молодший науковий співробітни­к Науково-дослідного інституту сільського господарства нечорно­земної зони України
1981 - 1984 - навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера (нині — Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки НААН»)
1994 -1997 - працював молодшим, старшим, провідним науковим співробітником, завідува­чем сектору, заступником завідувача відділу, закінчив докторантуру ін­ституту
1998 - 2005 - на державній службі працював заступником, першим заступником керівника Головного управління з питань економічної політики Адміністрації Президента України
2006 -2007 - перший заступник керівника Головної служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України
2007 - 2008 - завідувач відділу соціально-економічних питань апарату Прем'єр-міністра України
2008 - 2010 - директор департаменту Державного агентства України з інвестицій та інновацій
2010 - 2011 - директор департаменту Міністерства фінан­сів України
2011 - директор ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААН

Наукова діяльність: 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення оплати праці керівників виробничих підрозділів рослинництва в колгоспах Україн­ської РСР» у Грузинському сільськогосподарському інституті
У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Акціонерні відносини в агропромисло­вому комплексі: методологія і організація» - в Інституті аграрної еко­номіки
Є автором одного з перших наукових досліджень з питань організації акціонерних відносин в агропромисловому комплексі України, теоретичних, науково-прикладних та методичних розробок з питань організації оплати праці та господарського розрахунку, при­ватизації майна та реформування підприємств АПК, створення гос­подарських структур ринкового типу, реформування земельних відно­син, концентрації майнової власності, інноваційно-інвестиційного та соціального розвитку агропромислового комплексу, рекомендованих для впровадження Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною академією аграрних наук України, ННЦ «Ін­ститут аграрної економіки»
Брав безпосередню участь у розробці та експертизі низки проектів законів України, указів Президента України з еконо­мічних питань, нормативних актів Мінагрополітики, Мінфіну, Фонду державного майна, Держінвестицій України, зокрема щодо реформування сільськогосподарських підприємств та земельних відносин, приватизації майна підприємств агропромислового комплексу, розвитку сільськогосподарської кооперації, підприємництва та ін
Підготував 7 кандидатів економічних наук
Працює головним редактором міжнародного науково-практичного журналу "Економіка АПК" ,у складі редакційних колегій низки фахових журналів України, спеціалізованої вче­ної ради із захисту докторських дисертацій у ННЦ "Інститут аграрної економіки"


Почесні звання, нагороди:: 

- 2004 - заслужений діяч науки і техніки України
- 2004 - Почесна грамота Кабінету Міністрів України
- 2003 - відзнака «Знак Пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- 2007 - трудова відзнака «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України
- 2012 – Почесна відзнака НААН
- 2016 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня


Публікації: 

- Опублікував 315 наукових праць, у тому числі 28 монографії, 12 навчальних посібників, 30 науково-практичних та методичних рекомендацій
- Індекс цитувань (h-index) – 15.