Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гаврилюк Микола Микитович

Гаврилюк Микола Микитович

Дата народження: 14 травня 1949

Звання: академік

Посада: за­ступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1975 р. - працював бригадиром комплексної бригади колгоспу «Україна» Шаргородського району Вінницької області, агрономом, директором насінницького радгоспу «Сквирський» системи Укрсортнасіннєовоч на Київщині
1983 р. - командирований на роботу за контрактом у Танзанію (Африка), де був керівником аграрного проекту із вирощу­вання продукції рослинництва
1985 – 1990 рр. - працював начальником відділу, заступником начальника управління насінництва Головного управління науки Держагропрому України
1991 – 1998 рр. - заступник начальника управління, начальник Головного управління впровадження й розвитку експериментальної бази УААН
травень 1998 р. - обраний академіком-секретарем Відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ
2006 р. - обрано на посаду академіка-секретаря Відділення землеробства і рослинництва УААН, яке в 2008 р. реорганізовано у Відді­лення землеробства та Відділення рослинництва
2008 – 2011 рр. - переобрано на посаду академіка-секретаря Відділення рослинництв

Наукова діяльність: 

У 1995 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація заходів прискореного розмноження насіння нових сортів зернових і зернобобових культур у ланках первинного та елітного насінництва»
У 2003 р. - в Селекційно-генетичному інституті — Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні»
Розробив перший Державний стандарт ДСТУ 2240-93 «Терміни та методи визначення якісних показників насіння»


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 р. - обраний членом-кореспондентом УААН
- 2007 р. - обраний дійсним членом (академіком) УААН
- 2001 р. - Лауреат Премії УААН «За видатні досягнен­ня в аграрній науці»
- 2008 – 2011 рр. -член Президії НААН
- 2003 р. - почесне звання заслуженого працівника сільського господар­ства України
- 1999 р. - нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
- 2010 р. - нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України
- Нагороджений численними грамотами Президії НААН, Міністерства аграрної політики України, інших організацій


Публікації: 

- Автор 120 наукових праць, у тому числі 1 підручника, 4 книг
- Ним започатковано видання серії книг «Основи насінництва та насіннєзнавства»