Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кириченко Віктор Васильович

Кириченко Віктор Васильович

Дата народження: 20 листопада 1946

Звання: академік

Посада: директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН (за сумісництвом працює завідувачем кафедри генетики, селекції та насінництва в Харківському національно­му аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1964 - 1965 - агроном колгоспу ім. С. М. Кірова Щигровського районного виробничого управління сільського господарства
1965 - 1968 - служба у лавах Радянської Армії
1968 - 1973 - сту­дент Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва
1973 - 1976 - навчався в аспірантурі з відривом від виробни­цтва в Українському ордена Леніна науково-дослідному інституті рос­линництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва Південного відділення ВАСГНІЛ
1976 - працював у цьому самому інституті на посаді стар­шого лаборанта
1976 - 1980 - молодший науковий співробітник
1980 - 1991 - старший науковий співробітник
1991 - 2000 - завідувач відділу селекції соняшнику в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН
2000 - директор цього само­го інституту

Наукова діяльність: 

У 1979 р. в Інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва УААН захистив кандидатську дисертацію на тему: «Деякі генетичні аспекти підбору батьківських пар при створенні високопродуктивних сортів ярого ячменю»
У 2002 р. в Інституті зернового господарства УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису»
Створив національний продукт (59 гібридів соняшнику), що забезпечує щорічний прибуток державі 800 млн грн
Розробив сис­тему насінництва основних польових культур, до якої залучив учених з селекції і насінництва, рослинництва, генетики, економіки Інститу­ту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва та інших науково-дослідних установ мережі Національної академії аграрних наук України та впровадив її в науково-дослідних установах
Розробив науково-технічну програму «Біосировина», в результаті виконання якої у співпраці з Технічним університетом ім. П. Василенка, Інститутом олії і жирів, Політехніч­ним інститутом установив високу результативність використання при­родного генетичного різноманіття культурних рослин для поліпшення якості продукції і створення на цій основі джерел біосировини багато­цільового промислового використання.В. В. Кириченком розроблено і подано до Міністерства АПіП України наукові програми «Рослинний білок», «Яра пшениця України», «Тритикале України», «Соняшник»
Сформував наукову школу з генетики, селекції і насінництва соняшнику, готує кадри вищої кваліфікації для науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів
Підготував 10 кандидатів наук та є науковим консультантом 2 докторантів


Почесні звання, нагороди:: 

- 2004 - присвоєно вчене звання професора і почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 2002 - член-кореспондент УААН зі спеціальності селекція рослин
- 2007 - дійсний член (академік) УААН Відділення рослинництва та членом Президії Академії
- 2001 - нагороджений двома срібними медалями ВДНГ, орденами «За заслуги» ІІІ ступеня
- 2008 - нагороджений «За заслуги» ІІ ступеня
- 2005 - нагороджений медалями «Ділова людина України» і «Слов'янська честь», нагрудним знаком «Харків'янин року», «Кращий селекціонер року»
- 2006 - лауреат Пре­мії ім. В. Я. Юр'єва НАН України
- 2010 - лауреат Премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці»
- Отримав відзнаку Харків­ської обласної ради «Слобожанська слава»
- Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН
- Відповідальний редактор наукових збірників та журналів: «Селекція і насінництво», «Генетичні ресурси рослин», «Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області», «Посібник українського хлібороба»


Публікації: 

- Опубліковано 350 наукових праць, у тому числі 6 моногра­фій, 1 підручник, 19 навчальних посібників, має 86 авторських свідоцтв і патентів