Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Петриченко Василь Флорович

Петриченко  Василь Флорович

Дата народження: 08 вересня 1956

Звання: академік

Посада: Президент НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1975 - агроном-плодоовочівник у колгоспі ім. Жданова Уманського району
1975 - 1977 - служив в Радянській армії
1977 - 1978 - слухач агрономічно­го факультету Уманського сільськогосподарського інституту
1978 - 1983 - студент агрономічно­го факультету Уманського сільськогосподарського інституту
1983 - 1985 - головний агроном колгоспу «Червона Зірка» Жашківського району Черкаської області
1985 - головний агроном в Інституті кормів УААН
1985 - 1998 - директор в Інституті кормів УААН
1998 - 2002 - проректор з наукової роботи у Вінницькому державному аграрному університеті
2003 - 2011 - директор Інституту кормів НААН
2011 - 2013 - Перший віце-президент НААН
2013 - Президент НААН

Наукова діяльність: 

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формирование урожая и продуктивность сои на семена, при известковании, внесении минеральных удобрений и инокуляции в условиях центральной Лесостепи УССР»
У 1995 р. — докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування агротехніч­них заходів підвищення урожайності та якості насіння сої в Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 — рослинництво
Наукові праці збагатили агрономічний і біологічний напрямки вітчизняної науки, внесли вагомий вклад у розкриття ролі факторів життя при формуванні високопродуктивних посівів кормових і зернобобових культур, встановленні закономірностей фор­мування симбіотичного і фотосинтетичного потенціалів в онтогенезі зернобобових культур
Розробив математичні моделі оптимізації технологій вирощування кормових і зернобобових культур
Підготував 3 докторів та 20 кандидатів наук за спеціальністю 06.01.12 кормовиробництво і луківництво та 06.01.09 — рослинництво


Почесні звання, нагороди:: 

- 1997 - при­своєно вчене звання професора
- 2004 - заслуже­ний діяч науки і техніки України
- Керівник галузевої науково-технічної програми «Кормовиробництво», голова координаційно-методичної Ради з кормовиробництва, голова спільної спеціалізованої вченої ради із захис­ту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.01.09 рослинництво та 06.01.12 — кормовиробництво і луківництво. Керів­ник наукової школи з проблем розвитку кормовиробництва і рослин­ництва
- 2007 - член-кореспондент УААН за напрямом кормовиробництво
- 2010 - дійсний член (академік) НААН за напрямом кормовиробництво і луківництво
- 2009 - обрано членом Оргкомітету Європейської федерації луківників.В. Ф. Петриченко головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника «Корми і кормовиробництво» та головний редактор науково-теоретичного журналу НААН «Вісник аграрної науки».


Публікації: 

- Автор 433 наукових праць, у тому числі 28 книг та навчальних посібників, має 82 авторських свідоцтв та патентів на винаходи України та Росії