Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Власов В'ячеслав Всеволодович

Власов В'ячеслав Всеволодович

Дата народження: 04 жовтня 1957

Звання: член-кореспондент

Посада: директор На­ціонального наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1981 - 1990 - працював у проектному інституті «Молдвинсадпроект» (м. Кишинів, Молдова), де пройшов шлях від інженера до головного спеціаліста інституту
1990 - 1991 - головний спеціаліст-ґрунтознавець сільськогосподарського підприємства з обслуговування АПК «Агросинтекссад» (м. Одеса)
1992 - 1995 - в насінниць­кому господарстві «Безбородьківський» Черкаської області
1995 - директор Державного підприємства «Дослід­не господарство «Таїровське» Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова УААН
2001 - директор інституту, який у 2003 р. згідно з Указом Президента України отримав статус На­ціонального наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

Наукова діяльність: 

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Агроекологічне обґрунтування розміщення виноградних насаджень у Північному Причорномор'ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської об­ласті)»
У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Екологічні основи формування ампелоландшафтів»
Багато часу та уваги приділяє питанням підготовки науковців вищої кваліфікації і спеціалістів сільського господарства. Підготував 2 кандидатів наук. Активно популяризує до­сягнення вітчизняної науки в області виноградарства
Виступає на між­народних конгресах, державних, обласних нарадах, конференціях, семі­нарах. Працює в напрямі «Ампелоекологічна оцінка територій різного масштабу для оптимізації розміщення виноградників в Україні»
Є співзасновником створеної в 2009 р. організації Благодійний фонд «Таїров», метою якого є благодійна діяльність, орієнтована на надання фінансо­вої, матеріальної та іншої допомоги робітникам виноградарської галу­зі Одеської області


Почесні звання, нагороди:: 

- 2010 - рішенням президії Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності екологія
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення рослинництва
- Керівник ПНД НААН «Виноградарство», голова редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство», член редколегій багатьох галузевих журналів в України та за кордоном
- Отримав такі нагороди та звання: заслужений працівник сільського господарства України (2006), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), Почесна Грамота Верховної Ради України (2005), Подяка Президента України (2009), Подяка Голови Служби безпеки України (2010), трудова відзнака Міністерства аграрної політики України знак Пошани (2007), Почесна відзнака УААН (2006), Подяка Президента НААН (2010), Почесна грамота РАСГН (2005)
- Помічник-консультант народного депутата України (шостого скликання)
- Депутат Овідіопольської районної ради Одеської області (двох скликань)


Публікації: 

- Автор більше 150 наукових робіт, серед яких 5 монографій, науково-методичні посібники, рекомендації, публікації у відомих наукових вітчизняних та зарубіжних виданнях, має 15 патентів та винаходів