Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Адамчук Валерій Васильович

Адамчук Валерій Васильович

Дата народження: 02 січня 1954

Звання: академік

Посада: директор Національного науково­го центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господар­ства» НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Контактний телефон: (050)5067609

Email: vvadamchuk@qmail.com


Попередні посади: 

1976-.1982- Старший інженер лабораторії застосування мінеральних добрив УНДІМЕСГ ВАСХНІЛ
1982-1987- Молодший науковий співробітник тієї ж лабораторії
1987-1989- Старший науковий співробітник тієї ж лабораторії
1989-1995- Завідувач лабораторії механізації застосування мінеральних добрив ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
1995-2004- Заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
2004-2005- Перший заступник директора
2005-2007- Заступник директора з наукової роботи
2007-2011- академік-секретар Відділення механізації та електрифікації УААН, Віце-президент – головний вчений секретар Президії УААН
2011- по даний час директор Національного науково¬го центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господар¬ства»

Наукова діяльність: 

1985 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обґрун¬тування процесу роботи і параметрів шнекових розподільно-висівних систем машин для внесення мінеральних добрив».
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів».
З використанням отриманих результатів досліджень, під керівництвом і за участі Адамчука В.В. було розроблено більше 20 найменувань нових технічних засобів для застосування мінеральних добрив, виробництво яких освоєно вітчизняними заводами сільськогосподарського машинобудування


Почесні звання, нагороди:: 

- Адамчук В.В. протягом 2008-2011 рр. був головою експертної ради ВАК України з галузевого машинобудування, а з 2011 р. – заступник голови експертної ради з машинознавства та машинобудування МОН, він також був членом наглядової ради НАК «Украгролізинг». Керівник програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України 33 «Екологічно безпечні енергоощадні технологічні процеси і технічні засоби для виробництва продукції рослинництва та тваринництва».
- Він є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 27.358.01 при Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», головою редакційної ради міжвідомчого тематичного наукового збірника «Механізація та електрифікація сільського господарства», членом редакційної колегії науково-теоретичного журналу Національної академії аграрних наук України «Вісник аграрної науки», науково-виробничого журналу “Техніка та технології АПК”, член бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, віце-президент- член президії Української асоціації аграрних інженерів, член Міжвідомчої наукової ради НАН України та НААН з проблем АПК та член секції науково-технічної ради Мінагрополітики України.
- 2005 р. - переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід — 2005» у номінації відповідно «Кращий винахід — 2005 в галузі агропромислового комплексу»;
- 2007 р. - переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід — 2007» у номінації відповідно «Кращий винахід — 2007 в галузі агропромислового комплексу»;
- 2004р. - Грамота Мінпромполітики України ;
- 2006-2008рр. - Почесна грамота та «Нагрудний знак «Творець» Міносвіти і науки України,
- 2009р. - Трудова відзнака «Знак Пошани», знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня Міністерства аграрної політики України;
- 2000р. - Почесна грамота Президії УААН;
- 2008р. - Почесна відзнака УААН ;
- 2009р. - Почесна грамота Верховної Ради України;
- 2012р. - Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».


Публікації: 

- Автор понад 470 наукових праць, у тому числі 24 книги та 165 авторських свідоцтв і патентів на винаходи