Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Вергунов Віктор Анатолійович

Вергунов Віктор Анатолійович

Дата народження: 03 червня 1960

Звання: академік

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1982 - агрохімік Панфильської дослідної станції з освоєння боліт Українського НДІ землеробства (Яготинський район Київської області)
1988 - працював в ННЦ «Інституті земле­робства УААН» спочатку молодшим науковим спів­робітником, потім науковим співробітником лабораторії захисту ґрунтів від ерозії
1993 - завідувач сектору міжнародних зв'язків та під­готовки наукових кадрів
1998 - завідувач відділу інформаційного та консультаційного забезпечення АПВ Київської області
2000 - директор Державної наукової сільськогоспо­дарської бібліотеки (ДНСГБ) НААН

Наукова діяльність: 

1982—2003 - виробничу, наукову та освітню діяльність було спрямовано на удосконалення технологічних підходів щодо екологічно збалансованого ведення сільського господарства на меліорованих ґрунтах Лісостепу України
У 1992 р. захистив кандидатську на тему: «Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від зрошення та мінерального живлення при структурній меліорації мілкоторфовищ Лісостепу Укра­їни»
У 2003 р. захистив докторську у Дебреценському університеті (Угорська Республіка) на здобуття наукового ступеня доктора габілітації сіль­ськогосподарських наук на тему: «Використання традиційних і нових агротехнічних засобів та стимуляторів для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і зниження забруднення їх урожаю ра­діоактивним цезієм»
У 2010 р. захистив докторську на тему: «Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліоро­ваних земель у басейнах малих річок Лісостепу України»
Ним у 2001 р. було створено єдиний у країні Центр історії аграрної науки, при якому відкрито аспірантуру, докторантуру та спецраду із захисту дисертацій
Заснував новий напрямок і власну школу у вітчизняному природознавстві — вивчення історії аграрної науки, освіти та техніки
Під науковим керівництвом учено­го захищено 43 дисертації на здобуття наукового ступеня історичних (29), сільськогосподарських (13) та біологічних (1) наук
Науково-організаційна та методична діяльність професора В. А. Вергунова як директора головної книгозбірні аграрної галузі та віце-президента Асоціації бібліотек України, що за своїм фондом є третьою галузевою бібліотекою світу, визнано на державному рівні, а також фахівцями з-за кордону
За його методичним керівництвом розроблено «Концепцію інформатизації бібліотек України», схвалену профільним Комітетом Верховної Ради України, а також затверджено Президією НААН «Концепцію інформатизації сільськогосподарських бібліотек України» та 50 нормативних і регламентуючих документів для 257 методично підпорядкованих бібліотек галузевих дослідних установ та освітніх закладів
Ним розроблено методичні засади з трансферу інновацій для сільськогосподарських бібліотек України, зокрема висвітлено теорію та методику організації інноваційних процесів і розкрито сутність удосконалення їхньої роботи на основі трансферу інновацій


Почесні звання, нагороди:: 

- Має премії в галузі науки і техніки: ім. О. Бойченка (1990), ім. Островського (1991), НАН України для молодих вчених (1995), УААН — «За видатні досяг­нення в аграрній науці» (2001), АР Крим (2006), а також срібна медаль ВДНГ УРСР (1990), обрання почесним професором Сарвашського ін­ституту водного господарства та охорони навколишнього середовища (2003, Угорщина), Луганського НАУ (2001), відомчі нагороди МАП України, Міносвіти України, МНС України, Держводгоспу України
- 2009 - отримав премію імені М. С. Грушевського НАН України за Цикл робіт «Проблеми україн­ської історії в контексті досліджень європейської інтеграції»
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- 2012 - обрано іноземним чле­ном РАСГН
- Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), Грамотою (2002) та Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005), медаллю Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2003) та ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України» (2011), Почесною відзнакою УААН (2007), орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2009) та «За заслуги в сільському господарстві» (Республіка Франція, 2010), також йому присвоєно почесні звання: заслуженого працівника сільського господарства України (2003) та заслуженого діяча науки і техніки Автономної Республіки Крим (2010)


Публікації: 

- Опублі­ковав близько 850 наукових праць, одноосібних монографій, бібліо­графічних покажчиків