Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Роїк Микола Володимирович

Роїк Микола Володимирович

Дата народження: 10 січня 1949

Звання: академік

Посада: віце-президент НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1974 - 1980 - аспірант, старший на­уковий співробітник, викладач кафедри рослинництва Кам'янець-Подільського інституту
1980 - 1993 - завідувач відділу селекції, заступ­ник директора з наукової роботи, директор Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту цукрових буряків УААН
1993 - директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ)
2001 - 2006 - віце-президент НААН

Наукова діяльність: 

У 1978 р. у Кишинівському сільськогосподарському інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Использование совместных действий гамма-лучей и химических мутагенных веществ для созда­ния исходного материала гречихи»
У 1991 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків — докторську дисертацію на тему: «Совершенствование раздельноплодной сахарной свеклы в про­цессе селекции и первичного семеноводства»
Автор 35 районованих високопродуктивних сортів і гібридів
Виконав фундаментальні роботи з генетичної, біотехнологічної та фізіолого-біохімічної технологій створення нових вихідних мате­ріалів буряків з подальшим використанням у селекції на гетерозис, імунітет, стійкість до несприятливих факторів. Ученим запатентовано принципово нові способи відбору високоцукристих генотипів, створе­но генетично роздільноплідну (гомозиготну) форму буряків
Є головним редактором журналу «Цукрові буряки»
Є одним з авторів Україн­ської технології вирощування цукрових буряків, яку широко впрова­джено у виробництво
Під керівництвом М.В. Роїка захищено 7 кандидатських та 5 докторських дисертацій, за його участю розроблено 25 національних стандартів України
Керівник двосторонніх науково-технічних договорів (угод) із зарубіжними науковими установами і фірмами, які ведуть розробки (дослідження) із селекції, насінництва, агробіотехнології цукрових буряків (Німеччина, Франція, Данія, Бельгія, Італія, Швеція, США, Китай та ін.), науковий керівник Міжнародної програми із се­лекції цукрових буряків «Бетаінтеркрос», член Міжнародного інститу­ту цукрових буряків (м. Брюссель, Бельгія), член редакційної колегії журналу «Сахарная свекла» (м. Москва, Росія)
Під керівництвом М. В. Роїка успішно ведуться фундаментальні дослідження з питань створення високопродуктивних сортів і гібридів цукрових буряків, озимої пшениці, гороху, вики, проса та інших культур


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - члено-кореспондент УААН
- 1995 - дійсний член (академік) УААН Відділення рослинництва (спеціальність — селекція і насінництво)
- 2001 - заслужений діяч науки і техніки України
- Нагороджений орденом Дружби народів (1986), знаком Поша­ни (2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), ор­деном «За заслуги» ІІІ ступеня (2009)
- У рамках щорічної Міжнародної програми «ЕРТСМЕЙКЕР» за результатами дослідження, проведеного незалежними міжнародними експертами (м. Лондон), М. В. Роїка удостоєно званням «Людина, яка визначає обличчя планети»


Публікації: 

- Опублікував 235 наукових праць, серед яких 5 монографій, 19 брошур, 22 науково-методичних рекомендацій
- Має 32 патенти та 35 авторських свідоцтв