Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гладій Михайло Васильович

Гладій Михайло Васильович

Дата народження: 06 листопада 1952

Звання: академік

Посада: віце-президент НААН

Вчене звання: професор

Контактний телефон: +38 (044) 521-92-78


Попередні посади: 

1975-1979 рр. – головний ветеринарний лікар радгоспу «Венгеровський» Но¬восибірської області
1979 - 1981 рр. – директор зонального риборозплідника «Стрий», Львівська область
1981 р. – голова правління колгоспу імені Леніна Стрийського району Львівської області
1985 р. – директор радгоспу-комбінату «Стрийський» Львівської області
1987 р. – генеральний дирек¬тор Агрокомбінату «Стрий» Львівська область
1990 р. – Голова Стрийського райви¬конкому Львівської області
1992 р. – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації
1996 р. – начальник відділу з пи¬тань АПК Кабінету Міністрів України
1997 р. – Голова Львівської обласної державної адміністрації
1999 р. – віце-прем'єр-міністр Кабінету Міністрів України і Міністр аграрної політики України
2001 р. – Голова Львівської обласної державної адміністрації
2002-2007 рр. – депутат Верховної Ради України 4-го і 5-го скликань
2007 р. – головний науковий співробітник відділу ціноутворення та кон'юнктури ННЦ «Інститут аграрної економіки»
2009-2013 рр. – начальник Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного комітету ветеринарної медицини України
2013 р. – ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
2014 р. – директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН
2016 р. – академік-секретар Відділення зоотехнії НААН
2017 р. – віце-президент НААН


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 р. – обрано членом-кореспондентом УААН
- 2002 р. – обрано дійсним членом (академіком) УААН зі спеціальності «економіка сільського господарства і АПК»
- 1998 р. – Орден «За заслуги III ступеня»
- 2001р. – Орден «За заслуги II ступеня»
- 2006 р. – Заслужений працівник сільського господарства України Почесний президент Всеукраїнської громадської організації Національної сільськогосподар-ської палати України


Публікації: 

- Опублікував 225 наукових праць, серед яких 20 монографій
- Автор і співавтор 34 пропозицій уря¬довим структурам, брав участь у підготовці 46 проектів законів Украї¬ни, 14 указів Президента України
- Основні напрями наукової діяльності вченого пов’язані з розробленням концептуальних засад теоретичних і практичних аспектів економіки сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринкової економіки, методичних підходів, критеріїв та показників оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва та комплексу заходів, спрямованих на його подальший розвиток. Опрацьовані ним теоретичні і практичні рекомендації спрямовані на здійснення структурної перебудови агропромислового комплексу, підвищення продуктивності та економічної ефективності аграрно-ресурсного потенціалу, збільшення виробництва продукції землеробства та тваринництва, проведення земельної реформи в Україні. Під керівництвом Гладія М.В. та за безпосередньої його участі здійснюється наукове обґрунтування багатьох законодавчих актів, спрямованих на реформування агропромислового комплексу України, фінансове оздоровлення галузі, розвиток інфраструктури аграрного ринку, стабілізацію ситуації на селі.