Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Саблук Петро Трохимович

Саблук Петро Трохимович

Дата народження: 22 червня 1941

Звання: академік

Посада: академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1963 - 1971 - викладач сільськогосподарського технікуму, головним бухгалтером-економістом колгоспу ім. Свердлова с. Новоселиця Чернівецької області
1970 - 1972 - старший економіст Чернівецького обласного управління сільського господарства та викладачем Чернівецького державного університету за сумісництвом
1971 - 1974 - аспірант Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О. Г. Шліхтера
1974 - 1988 - молодший науковий співробітник, старший науковий спів­робітник
1986 - 1988 - завідувач сектору та викладач Київського державного уні­верситету ім. Т. Г. Шевченка за сумісництвом
1988 - 2011 - директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»
1993 - 1994 - завідувач кафедри фінансів і кредиту Національного аграрного уні­верситету (за сумісництвом)
1994 - 1995 - віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу
1995 - 1996 - перший віце-прем'єр-міністр України
1994 - 2000 - позаштатний радник Президента України з питань економічної політики
1995 - 2005 - Голова урядової Комісії з організації розробки Національної програми відродження села, Голова Комісії з розробки Національної програми розвитку сільськогосподарського виробництва
1995 - 1999 - голова Комісії, член Комісії, заступ­ник голови Комісії з питань аграрної та земельної реформ при Пре­зидентові України
1996 - 2000 - позаштатний радник Президента України з питань АПК, 1996—2001 — член Вищої економічної ради при Президентові України
2005 - 2010 - член Дер­жавної комісії з питань стратегії економічного і соціального розвитку
2005 - 2010 - член Ради Національного банку України

Наукова діяльність: 

У 1974 р. в Українському науково-дослідному інституті економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організація і ефективність оперативного аналізу тваринництва в умовах внутрішньогосподарського розра­хунку (на прикладі колгоспів Чернівецької області)»
У 1990 р. в Київському інституті народного господарства захистив докторську дисертацію на тему: «Облік, контроль і аналіз в управлінні аграрним сектором (методологія і організація)»
Брав участь у розробці близько 80 прийнятих Верховною Радою України законів та 50 Указів Президента України, 5 Постанов Верховної Ради України, понад 70 Постанов Кабінету Міністрів України з питань розвитку агропромислового виробництва та сільських територій
Під його керівництвом захищено 38 докторів і 59 кандидатів економічних наук, з яких 4 — дійсні члени (академіки) НААН, 3 — члени-кореспонденти НААН та 1 — іноземний член НААН


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 - присвоєно вчене звання професора
- 1990 - член-кореспондент УААН (економіка агропромислового виробництва)
- 1993 - дійсний член (академік) УААН (бухгалтерський облік)
- 1996 - присвоєно вчене звання почесного професора 9 вищих навчальних закладів України та країн СНД,Обрано дійсним членом 5 громадських академій наук України, дійсний член Академії сільськогосподарських наук Республіки Білорусь
- Обраний іноземним членом Російської (2003) та Казахської (2006) акаде­мій сільськогосподарських наук, є членом Європейської та Всесвітньої асоціацій економістів-аграрників
- Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1986), відзнаками Президента України — орденами князя Ярослава Мудрого V (1998) та IV сту­пенів (2001), медалями та почесними грамотами; має почесне зван­ня заслуженого діяча науки і техніки України (1993), лауреат Премії ім. О. Г. Шліхтера (1992)
- 2004 - присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави
- 1996 - Член Пленуму ВАК України
- 1988 - 2004 - бюро Відділення економіки НАН України
- 1988 - 1996; 2001 - 2010 - член Президії УААН
- Обраний членом Центрального правління Спілки економістів України, науковий керівник Секції аграрної політики; головою Ради Федерації бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК України; членом Президії Аграрної палати України, головою її комітету з питань науки, освіти та дорадництва, членом виконкому Аграрної палати України; членом ради аграрного союзу України
- 1999 - Президент Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників
- Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та канди­датських дисертацій Д 26.350.01, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.350.02 в ННЦ «Інститут аграрної економіки»
- Організатор і головний редактор міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК». Член редколегії журна­лів «Економіка України», «Вісник аграрної науки», «Облік і фінанси АПК», «Агроінком», «Вісник економічної науки України», «Економі­ка і держава», «Зерно і хліб», «Вестник сельскохозяйственной науки» (м. Москва), «Международный сельскохозяйственный журнал» (м. Москва)


Публікації: 

- Опублікував по­над 1000 наукових праць, у тому числі він є автором і співавтором по­над 300 монографій, брошур, рекомендацій