Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Засідання Ради президентів академій наук України 2017

У засіданні взяли участь голова Ради президентів академій наук України, президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон, члени Ради: президент Національної академії аграрних наук (НААН) України академік НААН України Я.М. Гадзало, президент Національної академії медичних наук (НАМН) України академік НАМН України В.І. Цимбалюк, президент Національної академії педагогічних наук України академік НАН України В.Г. Кремень, президент Національної академії правових наук (НАПрН) України академік НАПрН України О.В. Петришин, президент Національної академії мистецтв (НАМ) України академік НАМ України А.В. Чебикін, головний учений секретар НАН України академік НАН України В.Л. Богданов, а також віце-президент НАН України академік НАН України С.І. Пирожков, віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Загородній.

Порядок денний складався з наукової доповіді віце-президента НАН України академіка НАН України С.І. Пирожкова на тему: «Ноосферні зміни та цивілізаційний вибір України» та низки важливих для діяльності академічної галузі питань, зокрема обрання нових членів академії в національних галузевих академіях наук України, підсумків аудиту системи досліджень та інновацій незалежною комісією експертів Єврокомісії в рамках програми «Горизонт–2020», діяльності аспірантури в наукових установах національних академій наук України у контексті положень нових Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», бюджетного фінансування НАН України і національних галузевих академій наук України з Державного бюджету України у 2017 році. 


За інформацією СКНД НОВ Президії НАН України  
та прес-служби НАН України 
 Фото: Прес-служба НАН України