Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Відбулося засідання Президії Національної академії аграрних наук України

Під час засідання Президії Національної академії аграрних наук України президент НААН Ярослав Гадзало зазначив, що сьогодні світовий досвід землеробства демонструє, що на частку добрив припадає не менше 30-50% приросту врожаю сільськогосподарських культур. Рівень застосування добрив у різних країнах світу коливається від 10-20 кг/га д.р. до 400-600 кг/га д.р. Таким чином, щорічно у світі застосовується близько 180 млн т мінеральних добрив, а до 2050 року очікується досягти рівня 320 млн т.

Також Ярослав Михайлович зазначив, що обсяги застосування мінеральних добрив в Україні різко скоротилися, починаючи з 1990-х років минулого століття, але починаючи з 2000 року рівень постійно збільшується. Це супроводжується зростанням врожайності основних польових культур. Але, за оцінкою Світового банку Україна, на жаль, за середньорічною кількістю внесених добрив за останні 5 років знаходиться всього на 97-102 місці.

"Зростання врожайності сільськогосподарських культур в Україні зумовлює також і збільшення потреб аграрного сектору у забезпеченні мінеральними, органічними добривами, мікродобривами та біологічними препаратами. Через втрату виробничих потужностей та скорочення обсягів власного виробництва мінеральних добрив, продовольча безпека України значною мірою тепер знаходиться в залежності від країн-імпортерів, тому будь-яке ускладнення торгівельних відносин або квотування поставок ставить під загрозу отримання запланованих врожаїв", - впевнений Президент НААН.

f070be62d411c7ffa0aff8b8399b3b44.md.jpg

Члени Президії заслухали доповідь в.о. директора Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», академіка НААН Балюка С. А. «Наукове забезпечення розвитку виробництва та застосування добрив у землеробстві України».

Доповідач проінформував присутніх про стан розвитку виробництва та застосування добрив у землеробстві України станом на 2021 рік, підняв проблемні питання та окреслив ряд пропозицій, що призведуть до розвитку даної галузі та покращення її діяльності.

0b86cb58c2e2b4a408465cc9e657f180.jpg

Святослав Антонович зазначив, що посилення негативного впливу зміни клімату на сільськогосподарську діяльність, впровадження високопродуктивних сортів і гібридів рослин та високоефектиних машино-технологічних комплексів, вимагають відповідних рішень у сфері агрохімічного забезпечення. Тому необхідно посилити роль і місце фундаментальної галузевої академічної науки. В цьому напрямку активно працює «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського», який проводить сьогодні 40 довготривалих дослідів із 600 у світовій науці, а також має в своєму активі цілий ряд наукових відкриттів.

В обговоренні доповіді взяли участь: Голубов О.Г. - Президент Союзу хіміків України; Вакал С.В. - директор науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету; Гордейчук Д.В. - керівник ТОВ «Інформаційне агентство Інфоіндустрія»; Швартау В.В. - завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, член-кореспондент НАН України; Крамарьов С.М. - завідувач кафедри агрохімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктору сільськогосподарських наук; Доценко О.В.- головний агрохімік сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова». 
 
4bca58c13770f9948515964ce3563af1.md.jpg

Під час обговорення науковці вирішили підготувати пропозиції до концепції Державної програми використання та охорони земель, запропонувати Концепцію інноваційного розвитку агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2030 року, а також удосконалити методики агрохімічної паспортизації обстеження та контролю якісного стану ґрунтів з метою запобігання їх виснаженню тощо.

У підсумку члени Президії дійшли до висновку, що українська аграрна наука має конкретний план дій для подолання проблем, що стоять перед цією галуззю.

f2fa90e764b4c68312e80566e7556a84.md.jpg

Після обговорення доповіді Балюка С. А. прийняли Постанову Президії НААН, в якій діяльність ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» та профільних наукових установ НААН з питань розвитку виробництва та застосування добрив у землеробстві України слід вважати задовільною. Також профільним установам рекомендовано підготувати і направити пропозиції Президії НААН з подальшим подання до Мінагрополітики України щодо включення заходів з розвитку виробництва та застосування добрив та меліорантів-грунтополіпшувачів до концепції Державної програми використання та охорони земель. Підготувати Концепцію інноваційного розвитку агрохімічного забезпечення змелеробства України на період до 2030 року. А також підготувати пропозиції до Мінагрополітики України щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації/обстеження та контролю якісного стану грунтів з метою запобігання їх виснаженню.

17385099a6fc5fd9051e3b05f32564b0.md.jpg

Також Президія НААН розглянула інші питання порядку денного, що стосуються наукової, організаційної та матеріально-технічної діяльності і розвитку Національної академії аграрних наук України та прийняла відповідні рішення.

Нагадаємо, молодих вчених нагородили дипломами НААН.

c372d3fb6d0c6e3564ff245a265f73b4.md.jpg

724bc6f5da549fa6c46bb550b765fc04.md.jpg