Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Відбулося засідання Президії НААН, присвячене питанням стану вітчизняного насінництва

Відбулося чергове засідання Президії Національної академії аграрних наук України, присвячене питанням стану вітчизняного насінництва.

"Ми всі розуміємо, яку важливу роль в аграрному секторі відіграє якісне насіння. Воно є запорукою гарного врожаю. Водночас, існує низка проблем у системі ведення насінництва. Зокрема, треба не тільки виробляти насіння, а й думати про його реєстрацію, реалізацію, проведення апробації тощо.

Окрім того, необхідно врегулювати питання цивілізованого отримання роялті вченими і науковими установами від реалізації насіння. Від цього залежить оплата за важку працю і стимули для подальшої роботи", - зазначив президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало.

f144d1f824bea6a62873e381cd861608.md.jpg

Вчені заслухали доповідь директора ННЦ "Інститут аграрної економіки" Юрія Лупенка.

16947873258ba644271ed16c7b48b11b.md.jpg

Подальше становлення та розвиток вітчизняної селекції й насінництва, вихід вітчизняних сортів на міжнародний ринок, залучення іноземних інвестицій для створення інфраструктури насінництва, яка б відповідала світовим вимогам і нормам, потребує запровадження в Україні чітких й зрозумілих "правил гри" на ринку насіння для її основних учасників, забезпечення законних та прозорих прав на інтелектуальну власність селекціонерів та селекційних установ, визначення умов державної підтримки селекції та насінництва.

7f5078e7e5c6edab370983d6fe95486b.md.jpg


Наразі відсутня державна програма формування і здійснення насіннєвої політики, а контроль в насінництві через постійне реформування відповідних органів недостатній. Як наслідок, має місце незаконний обіг насіння сортів сумнівного походження, сортів невизнаних, насіння низької якості. Офіційна державна та відомча статистика сортових посівів відсутня, через що неможливо прослідкувати за кількістю проданого насіннєвого матеріалу, використанням інтелектуальної власності та виплатою роялті, а відповідно й податків до державної скарбниці.

Діюча система державного регулювання розвитку насінництва в Україні побудована на законах України «Про насіння і садивний матеріал» та  «Про охорону прав на сорти рослин», які загалом відповідають основним європейським нормам.

Водночас, вимагає покращення механізм надходження ліцензійних платежів на основі реального відображення використання вартості насіння і садивного матеріалу з використанням ліцензійних й субліцензійних угод та селекційних платежів за Farm Saved Seed  – насіння для власних потреб, їх реєстрацію незалежним органом обліку, нагляду та контролю.

33856ce884de18e630b32d5fbcea433f.md.jpg

Для цього доцільно запровадити обов’язкове декларування сортових виробничих посівів сільськогосподарськими товаровиробниками, які є власниками землі сільськогосподарського призначення площею від 25 га та більше, підвищення ролі професійних громадських організацій України в частині реєстрації ліцензійних угод та виплат роялті, а також контролю, реєстрації та введення бази насіннєвих й товарних посівів у розрізі сортів та гібридів.

Такі зміни можуть збільшити надходження коштів за рахунок сплати ліцензійних та селекційних платежів для продукування нових високопродуктивних й якісних сортів вітчизняної селекції в умовах функціонування цивілізованого, прозорого, регульованого державою ринкового обігу насіння і садивного матеріалу та захисту інтелектуальних прав селекціонера й селекційних установ.

ecac479219a202d0f5c9f01748aa2803.md.jpg

Незважаючи на значні поліпшення на вітчизняному ринку насіння, Україна відстає від інших європейських країн щодо забезпечення виробничих посівів якісним сертифікованим насінням вищих категорій та задоволення своїх потенційних експортних можливостей, втрачає конкурентоспроможність на європейському та світовому ринках.

Світовий досвід переконує, що висока якість насіння забезпечується через фінансування фундаментальних досліджень, як найбільш дорогих, з бюджету, закріплення права першого селекціонера нового сорту на розмноження і продаж  насіння, надійний захист прав на сорти, отримання роялті (плата за використання інтелектуальної власності на нові сорти).

Ці механізми необхідно застосовувати в Україні. В першу чергу це стосується законодавчого закріплення введення системи збору роялті, адекватного ринковим умовам правового регулювання відносин, пов'язане з новими сортами рослин. 

Важливо із залученням усіх зацікавлених сторін, а саме: держави, селекціонерів, науковців, виробників насіння та інших:
 • намітити та реалізувати державні протекціоністські заходи щодо захисту вітчизняного ринку насіння від іноземної експансії; 
 • запровадити державну підтримку українського насінництва та селекції на внутрішньому ринку за рахунок дії селекційних та насіннєвих програм;
 • збільшити надходження коштів за рахунок сплати ліцензійних та селекційних платежів для підтримки вітчизняної селекції;
 • визначити подальші шляхи покращення якості українського насіння, особливо гібридного, де ми помітно програємо іноземній селекції; 
 • розробити та впровадити механізми боротьби з фальсифікатом насіння на вітчизняному ринку.
Вчені НААН розробили науково обґрунтовані пропозиції щодо формування повноцінного ринку сортів рослин та поліпшення сортового й насіннєвого забезпечення рослинницької галузі, на основі яких передбачається:
 • підвищення науково-методичного рівня насінництва та прискорення впровадження нових сортів у виробництво; 
 • посилення інноваційного розвитку рослинництва за рахунок використання нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур;
 • розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо розв’язання проблеми комерційного обігу насіння й садивного матеріалу та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні;
 • розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо задоволення попиту та пропозиції на ринку насіння й садівного матеріалу та перспектив його розвитку в Україні.
464433ea5ec1324629176fd41edfe89b.md.jpg

Враховуючи вищевикладене, Президія Національної академії аграрних наук України постановила:

1. Роботу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з питань наукового забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні визнати задовільною.

2. Відділенню аграрної економіки і продовольства НААН (Саблук П.Т.), Відділенню рослинництва НААН (Кондратенко П.В.), Національному науковому центру «Інститут аграрної економіки» 
(Лупенко Ю.О.):
 • провести оцінку стану вітчизняної насіннєвої галузі та запропонувати ефективну систему функціонування й розвитку в умовах міжнародної інтеграції (до 20 лютого 2022 року);
 • обґрунтувати й розробити проєкт нормативних документів щодо удосконалення сталої системи насінництва, враховуючи міжнародний досвід та інтереси вітчизняних оригінаторів і виробників насіння й садивного матеріалу (до 31 січня 2022 року);
 • розробити науково-обґрунтований прогноз виробництва насіння національної селекції для забезпечення продовольчої та біобезпеки держави на 2022 роки та на перспективу (до 31 грудня 2022 року).
3. ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» (Володін С.А.) на базі Центру компетенції з проблем інноваційної біоекономіки і діджиталізації НААН запровадити ринково адаптовані механізми управління об’єктами прав наукових установ і науковців на договірних умовах в сфері виробництва, сертифікації та реалізації насіння і садивного матеріалу (до 31 березня 2022 року).

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-президента НААН Лупенка Ю.О.