Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Про роботу Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану

Заслухавши інформацію президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала у зв'язку із введенням на всій території України воєнного стану Президія НААН постановляє:

1. Інформацію президента НААН академіка НААН Гадзала Я.М. про роботу Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану в Україні взяти до відома.

2. Президії НААН, науковим установам, підприємствам та організаціям Академії:

2.1 Забезпечити роботу установ, організацій і підприємств в умовах воєнного стану, встановивши режим роботи, за якого забезпечується виконання наукових досліджень та виробнича діяльність без загрози життю і здоров’ю працівників;

2.2 Відділенню землеробства, меліорації та механізації (Камінський В.Ф.) Відділенню рослинництва (Кондратенко П.В.) за участі наукових установ відділень розробити і направити в регіони рекомендації з проведення весняних польових робіт сільськогосподарськими товаровиробниками в умовах ресурсного обмеження;

2.3 Звернутися з клопотанням до Кабінету Міністрів України щодо тимчасового спрощення процедури закупівлі паливно–мастильних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин та насіння для успішного проведення весняних польових робіт за рахунок коштів спецфонду наукових установ і підприємств НААН, а також внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 274 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 та від 14 липня 2021 р. № 723» стосовно включення державних підприємств дослідних господарств Академії в перелік суб'єктів фінансування;

2.4 Сприяти Державній службі України з надзвичайних ситуацій у приведенні єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;

2.5 Сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.

3. Закрити доступ сторонніх осіб до приміщень будівлі Президії НААН, установ, організацій та підприємств НААН.

4. Запровадити цілодобове (дистанційне) чергування відповідальних працівників Президії НААН та її апарату за графіком, що додається. 

5. Керівникам наукових установ, підприємств та організацій НААН забезпечити:

5.1 Концентрування зусиль наукових колективів, працівників підприємств на максимально можливому рівні виконання планів науково-дослідних робіт, зокрема: закладення дослідних ділянок, полігонів, своєчасного проведення весняних польових робіт тощо;

5.2 Надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам з питань успішного проведення весняних польових робіт в умовах ресурсного обмеження;

5.3 Запровадження цілодобового чергування відповідальних працівників і в разі виробничої необхідності встановити відповідний режим доступу до приміщень та таке чергування за графіком; 

5.4 Переміщення хімічних матеріалів в безпечне місце зберігання;

5.5 Посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури, у т.ч. трансформаторних підстанцій, газорозподільних та постачальних мереж, вартісного наукового обладнання тощо; за необхідності забезпечувати додаткову оплату праці співробітників охорони;

5.6 Проведення додаткових перевірок протипожежної сигналізації та готовності засобів пожежогасіння для використання за призначенням;

5.7 При виникненні надзвичайної ситуації в установах чи підприємствах інформування академіка-секретаря профільного Відділення;

5.8 Здійснення інформування працівників про продовження формування сил територіальної оборони;

5.9 Переведення працівників, які не задіяні в заходах із забезпечення функціонування об'єктів інфраструктури і які фізично не мають можливості виконувати наукові дослідження, брати участь у виробничих процесах в приміщеннях наукових установ, підприємств та організацій (в т.ч. які тимчасово покинули місця постійного проживання), на дистанційний режим роботи;

5.10 Вжиття додаткових заходів (у разі виникнення екстрених надзвичайних ситуацій) відповідно до умов, що склались, та затвердженої в організації Інструкції щодо дій працівників у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

5.11 Забезпечення належного збереження усіх кадрових та бухгалтерських документів з особового складу з метою вирішення у подальшому питань пенсійного забезпечення працівників.

6. Науковим установам та науковцям НААН:

6.1 Повністю припинити виконання досліджень за програмно-цільовою та конкурсною тематикою, пошуковою тематикою, за договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, а також за ліцензійними угодами з науковими установами, підприємствами та окремими науковцями Російської Федерації (далі – РФ) та Республіки Білорусь (далі Білорусь); 

6.2 Вивести зі складу редакційних колегій усіх вітчизняних наукових періодичних видань НААН науковців, афілійованих з РФ та Білоруссю, а також припинити залучення їх до рецензування матеріалів, наданих до вітчизняних видань;

6.3 Усім вітчизняним науковцям вийти зі складу редакційних колегій наукових періодичних видань РФ та Білорусі, а також припинити рецензування матеріалів, наданих до цих видань;

6.4 Повністю припинити публікацію статей авторів, афілійованих з РФ та Білоруссю, у наукових періодичних виданнях НААН (це стосується і матеріалів, наданих до 24.02.2022);

6.5 Повністю припинити співавторство та рецензування будь-яких видів наукових публікацій, афілійованих з РФ та Білоруссю (монографії, збірники наукових праць, енциклопедичні й довідкові видання, доповіді й тези конференцій тощо);

6.6 Не передавати жодних матеріалів до будь-яких агрегаторів наукової інформації РФ та Білорусі, зокрема до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).

7. Науковим установам, підприємствам та організаціям НААН стосовно раніше оголошених конкурсів Президії НААН:

7.1 Продовжити після скасування в Україні воєнного стану висунення кандидатів на заміщення вакансій членів НААН з урахуванням залишків раніше встановлених строків висунення та прийому документів від кандидатів;

7.2 Відтермінувати проведення усіх раніше оголошених виборів керівників наукових установ НААН до скасування в Україні воєнного стану;

7.3 Науковим установам, у яких станом на 24 лютого 2022 року не закінчився строк висунення та реєстрації кандидатів на посади керівників цих установ, разом з відповідними відділеннями НААН та Відділом наукових кадрів та аспірантури НААН продовжити цю роботу після скасування в Україні воєнного стану з урахуванням залишків раніше встановлених строків висунення та прийому документів від кандидатів. 

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента НААН Гадзала Я.М.