Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

24 січня 2018 р.\\ засідання бюро Президії НААН \\

24 січня 2018 року відбулося засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук України на якому розглянуто питання: «Наукове забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва». З доповідями виступили: Роїк Микола Володимирович - директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, академік НААН та Адамчук Валерій Васильович - директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», академік НААН. 
В засіданні бюро взяли участь і виступили в обговоренні зазначеного питання : Калетник Г.М. – ректор Вінницького національного аграрного університету МОН України, академік НААН; Войтов В.А. - завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України; Хоменко Ю.І. – начальник відділу енергетики та поновлюваних джерел енергії Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України; Гелетуха Г.Г. – голова правління Громадської спілки «Біоенергетична асоціація України»; Кравчук В.І. – директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого, член-кореспондент НААН; Булгаков В.М. – професор кафедри механіки Національного університету біоресурсів і природокористувавння України МОН України, академік НААН, Голуб Г.А. – завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Національного університету біоресурсів і природокористувавння України МОН України. 
Бюро Президії зазначило, що виробництво сільськогосподарської продукції потребує значних затрат праці, матеріально – технічних та енергетичних ресурсів. У структурі собівартості с.-г. продукції частка витрат на енергетичні ресурси становить в рослинництві 12 – 30 %, у тваринництві 14 – 35%. Основним енергетичним ресурсом, який використовується у сільськогосподарському виробництві є нафта і продукти її переробки, вартість яких постійно зростає. Україна імпортує близько 73% нафти і нафтопродуктів. Імпортозамінність та висока вартість енергетичних ресурсів зумовили пошук альтернативних джерел енергії та шляхів зменшення їх витрат. 
На даному етапі в плані енергозаміщення найбільш стабільним і керованим для реалізації у сучасних технологічних процесах виробництва сільськогосподарської продукції є використання енергоносіїв, вироблених за технологіями біоенергетики, у вигляді твердих, рідких та газових видів біопалив, які використовують, відповідно, для отримання теплової енергії або як пальне у двигунах внутрішнього згорання. 
Разом з тим у науковому забезпечені енергетичної автономізації АПВ є низка недоліків, наприклад: роботи в науково-дослідних установах і університетах ведуться розрізнено, окремі отримані результати не мають повної завершеності і тому не мають практичної реалізації; недостатня співпраця з машинобудівними і сільськогосподарськими підприємствами; дослідники у своїй діяльності недостатньо враховують зарубіжний досвід; на етапі планування науково-дослідних робіт не в повній мірі прогнозується їх інвестиційна привабливість. 
Бюро Президії Національної академії аграрних наук України діяльність Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» з наукового забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва визнало задовільною. 
Одночасно було окреслено завдання наукових установ Академії на перспективу стосовно: розроблення Концепції енергетичної автономізації агропромислового виробництва та сільських територій; співпраці наукових установ НААН з науковими установами НАН України та МОН України щодо проведення комплексних досліджень з вирішення питань енергетичної автономізації агропромислового виробництва та сільських територій.