Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Інноваційні системи землеробства – стратегічний напрям розвитку аграрного сектору держави 30.10.2023

Інноваційні системи землеробства – стратегічний напрям розвитку аграрного сектору держави

У Національному науковому центрі "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" відбулася Міжнародна наукова конференція “Інноваційні системи землеробства та землекористування – стратегічний напрям розвитку аграрного сектору держави в умовах воєнних та пост воєнних дій”. Метою проведення конференції було обговорення основних напрямів розвитку галузі землеробства у воєнний та пост воєнний період. До конференції долучилися близько 100 учасників, серед них науковці НААН, провідні вчені з України та країн Європи, зокрема Фінляндії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники громадських організацій, підприємці, фермери, здобувачі вищої освіти.

У своїй промові віцепрезидент НААН Анатолій Заришняк зазначив, що сучасний розвиток сільського господарства передбачає опрацювання стратегічних напрямів діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях і мають інноваційний характер.

За його словами, проблема оптимального поєднання процесу раціонального, екологобезпечного використання і охорони земельних ресурсів потребує системної орієнтації наукових досліджень у контексті стратегічних завдань щодо соціального та економічного розвитку держави, і повинно бути зорієнтованим на ефективне використання земельно-ресурсного потенціалу та досягнення високих стандартів життя. Інтегруючись у світове співтовариство, Україні важливо враховувати сучасні тенденції та максимально використовувати наявні земельні ресурси, що дозволить не лише забезпечити продовольчу безпеку держави, а й стати одним із вагомих гравців на світовому аграрному ринку.

Анатолій Заришняк наголосив, що для сталого розвитку людства потрібен перехід до принципів "зеленої" економіки, тобто системи видів економічної діяльності, пов’язаних з виробництвом, розподілом і споживанням товарів і послуг, які сприяють підвищенню добробуту людини в довгостроковій перспективі".

Також виступив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко Олександрович. Він зазначив, що земельний фонд України складається із земель, що мають різне функціональне використання та призначення. Загальна площа земель держави складає майже 7% території Європи, в т.ч. сільськогосподарські угіддя – 19% загальноєвропейських,  рілля майже 27%. Андрій Вітренко зауважив, що використання та  охорона земельних ресурсів є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері природокористування, екологічної безпеки та є невід’ємною умовою збалансованого економічного і соціального розвитку суспільства.Повернення до списку