Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Прийом заявок на конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів продовжено до 17 серпня 20.07.2020

Прийом заявок на конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів продовжено до 17 серпня

Триває конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки. Його оголошено Міністерством освіти і науки України, Міністерством Європи та закордонних справ Франції, Міністерством вищої освіти, досліджень та інновацій Франції.

Прийом заявок триває до 17 серпня 2020-го.

Пріоритетні напрями: 

· дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

·        інформаційні та комунікаційні технології;

·        енергетика та енергоефективність;

· раціональне природокористування;

· науки про життя, нові технології профілактики та лікування поширених захворювань;

·        нові речовини та матеріали;

·        фізика високих енергій;

·        аграрний сектор;

·        гуманітарні науки.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ.

Подання заявки

Для участі в конкурсі потрібно подати:

·        супровідний лист, адресований Міністерству освіти і науки України, на бланку установи-заявника, в довільній формі, із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків (1 примірник);

·        заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами в одному файлі (2 паперових примірники з підписами та печатками обох сторін; скан-копія від французького партнера допускається);

·        лист-підтвердження від французького партнера (керівника проєкту) на бланку установи-партнера, в довільній формі, на ім’я керівника установи-заявника, із зазначенням назви спільного проєкту та зобов’язанням французької сторони щодо фінансового забезпечення впровадження проєкту своїми науковцями (1 примірник; скан-копія допускається);

·        акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту в довільній формі (1 примірник);

·        CV українською та англійською мовами в довільній формі українського та французького наукових керівників проєкту (по 1 примірнику);

·        Google-анкету, до якої обов’язково додається заповнена заявка у форматі *.doc. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку.

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601. Їх можна подати двома способами:

надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення);

подати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

Етапи відбору:

·        перевірка документів на відповідність вимогам;

·        передача заявок на наукову експертизу;

·        проведення експертиз паралельно в обох країнах;

·        розгляд результатів експертизи Спільною українсько-французькою Комісією;

·        затвердження Спільною Комісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що отримають фінансування.

Критерії відбору:

·        наукова відповідність;

·        наукова якість та інноваційний характер проєкту;

·        здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;

·        можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу та підходу;

·        досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;

·        якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;

·        участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років) та жінок-учених;

·        можливості практичного використання результатів проєкту.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проєктом.

Наукові колективи, які наразі отримують фінансування у межах попереднього українсько-французького конкурсу, також можуть подавати заявки на нинішній конкурс. Однак їхня проєктна пропозиція має бути за новою темою дослідження.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення щодо продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік виконання проєкту.

Кошти, що виділяються двома країнами, призначаються для надання додаткової допомоги групам дослідників. Ця допомога виражається в забезпеченні мобільності вчених і стосується короткотермінових поїздок (до одного місяця).

Країна, що направляє, сплачує транспортні витрати своїх учених і медичне страхування на період їхнього перебування в країні партнера. Країна, що приймає, здійснює оплату витрат, пов’язаних із перебуванням (проживання та добові), відповідно до програми «Дніпро».

Фінансова підтримка включає також заробітну плату українських учасників науково-дослідного проєкту.

Додаткова інформація

Інформацію для французьких партнерів можна переглянути за посиланням  https://www.campusfrance.org/fr/dnipro

Інформація про переможців конкурсу буде оприлюднена на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Двосторонні наукові конкурси».

Контакти

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Савіна Олена Василівна

Адреса: бул. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601

Телефон: +38044 287 82 35

Електронна пошта: a_savina@mon.gov.ua

З французької сторони:

Посольство Французької Республіки в Україні

Світлана Савищенко

Координатор стипендій

Телефон : + (044) 482 23 71

Електронна пошта: svitlana.savy@ifu.kiev.ua

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya

 


Повернення до списку