Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Вітаємо молодих талановитих учених, відзначених дипломами та подяками «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» у 2020 році 12.07.2021

Вітаємо молодих талановитих учених, відзначених дипломами та подяками «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» у 2020 році


Президія НААН визначила переможців, присудила премії і оголосила подяки молодим ученим «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» у 2020 році ( Постанова НААН № 09/04 від 23.06.2021р.)

 

Шановні колеги, як було повідомлено  секретарем Конкурсної комісії з оцінки наукових доповідей, висунутих на присудження премій Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» у 2020 році, начальником Науково-організаційного управляння апарату Президії НААН Олегом Євгеновичем Гузеватим, на конкурс «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» у 2020 році від було подано на конкурс 35 наукових доповідей молодих учених 31 наукової установи Академії

 

Зокрема, Відділенням землеробства, меліорації та механізації подано 10 заявок від 8 наукових установ; Відділенням рослинництва – 10 заявок від 10 установ; Відділенням зоотехнії – 9 заявок від 8 установ; Відділенням ветеринарної медицини – 1 заявка від 1 установи; Відділенням аграрної економіки і продовольства – 3 заявки від 2 установ, Відділенням наукового забезпечення інноваційного розвитку – 2 заявки від 2 установ.

 

Конкурсною комісією Президії НААН було заслухано 28 доповідей таких молодих учених:

 

АФАНАСЬЄВ Ілля Андрійович (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства») «Автоматична система адаптивного управління режимом роботи доїльної апаратури»;

БЄЛІКОВА Олена Юріївна (Інститут рибного господарства НААН) «Молекулярно-генетичний аналіз райдужної форелі по мікросателітних локусах»;

БІЛОЙВАН Олександр Володимирович (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини») «Поширення та філогенетичні зв’язки  Bacillus anthracis на території України, удосконалення системи моніторингу та діагностики сибірки на основі молекулярно-генетичних методів»;

БОНДАРЕНКО Павло Геннадійович (Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН) «Створення сучасних типів насаджень черешні як основа ефективного ведення садівництва в посушливих умовах півдня України»;

БУЛАЄВА Юлія Юріївна (ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства імені В. Є. Таїрова») «Застосування сучасних технологій (аналізів стабільних ізотопів (IRMS)) при вивченні натуральності та автентичності продукції виноградарства»;

ВОКАЛЬЧУК Богдан Миколайович (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН) «Вплив азотних добрив на ріст та продуктивність біомаси різних сортів енергетичної верби в умовах центрального лісостепу України»;

ГЕТМАНЕНКО Вікторія Анатоліївна (ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”) «Конверсія органічної сировини в контексті стабілізації вуглецевого балансу ґрунтів»;

ГУМЕНЮК Ірина Ігорівна (Інститут агроекології і природокористування НААН) «Особливості функціонування бобово-ризобіального симбіозу сої»;

ДІДЕНКО Наталія Олександрівна (Інститут водних проблем і меліорації НААН) «Обґрунтування агротехнологічних прийомів забезпечення сталості землеробства в умовах змін клімату»;

ДМИТРЕНКО Володимир Петрович (Інститут картоплярства НААН) «Методи зниження ступеню реінфікування оздоровленого біотехнологічними методами насіннєвого матеріалу картоплі вірусними інфекціями в умовах in vivo зони Південного Полісся України»;

ЗАТИШНЯК Оксана Валеріївна (ДУ Інститут зернових культур НААН) «Використання молекулярно-генетичних маркерів в селекції кукурудзи»;

КЛИМ Олег Ярославович (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН) «Вміст важких металів та жирних кислот у тканинах медоносних бджіл в різних природних зонах»;

КОРОЛЬ Петро Вікторович (Інститут розведення і генетики тварин  імені М.В. Зубця НААН) «Оптимізація методу перенесення ДНК у геном качки за допомогою сперматозоїдів в поєднанні з системою редагування геному CRISPR-Cas9»;

КОСОВЕЦЬ Юрій Володимирович (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства») «Результати розробки універсальних інерційно-фрикційних протруювачів насіння сільськогосподарських культур захисними і стимулюючими препаратами»;

ЛАЗАРЕНКО Владислав Ігорович (Інститут агроекології і природокористування НААН) «Розвиток органічного  сільського виробництва через призму екологічного маркетингу»;

ЛЯСКА Юлія Миколаївна (Інститут захисту рослин НААН) «Бавовникова совка – небезпека для посівів кукурудзи»;

МАЗАЄВА Вікторія Сергіївна (Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН) «Олії – жирова основа косметичних засобів»;

МИСЕНКО Ольга Олександрівна (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН) «Дослідження вмісту нейтрально-детергентного нерозчинного сирого протеїну люцерни залежно від фаз її вегетативного розвитку»;

МИХАЛЮК Василина Володимирівна (Інститут біології тварин НААН) «Дослідження структурно-функціональних властивостей кератинів вовни овець та їх практичне застосування»;

ОСАДЧА Ольга Валентинівна (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН) «Діяльність О.М. Засухіна (1884–1922) в становленні та розвитку сільськогосподарської дослідної справи на піщаних ґрунтах Українського Полісся»;

ПІРИЧ Аліна Володимирівна (Миронівський інститут пшениці                                імені В.М. Ремесла НААН) «Особливості формування рівня зимостійкості у сортів пшениці м'якої озимої в правобережному Лісостепу України»;

ПОПКО Євгенія Юріївна (ННЦ «Інститут аграрної економіки») «Облік і капіталізація земель сільськогосподарського призначення у складі національного багатства України»;

СИТНІК Наталія Сергіївна (Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН) «Розробка харчового антиоксидантного комплексу рослинного походження»;

ТОРБАНЮК Марія Вікторівна (ННЦ «Інститут землеробства НААН») «Створення вихідного матеріалу для селекції нових сортів ранньостиглого помідора з підвищеним вмістом лікопену у плодах»;

ХАРИТОНЕНКО Наталія Сергіївна (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН) «Мінливість вмісту вітаміну Е (ізомерів токоферолів) у лініях та інбредних поколіннях соняшнику»;

ЦЕХМІСТЕР Ганна Вікторівна (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН) «Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку»

ЧАЮК Ольга Олексіївна (Інститут овочівництва і баштанництва НААН) «Хвороби огірка посівного й обґрунтування системи контролю їх розвитку в умовах плівкових теплиць»;

ЮЗЮК Олеся Олександрівна (Інститут зрошуваного землеробства НААН) «Інтродукція шафрану посівного (Crocus sativus L.) на територію України з використанням біотехнологічних методів оздоровлення».

Конкурсна комісія Президії НААН таємним голосуванням відібрала шість кандидатур-претендентів для присудження премій Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» та рекомендувала Президії НААН присудити премії таким молодим вченим:

БУЛАЄВІЙ Юлії Юріївні (ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства імені В.Є. Таїрова») «Застосування сучасних технологій (аналізів стабільних ізотопів (IRMS)) при вивченні натуральності та автентичності продукції виноградарства» - диплом I ступеня;

БЄЛІКОВІЙ Олені Юріївні (Інститут рибного господарства НААН) «Молекулярно-генетичний аналіз райдужної форелі по мікросателітних локусах» - диплом II ступеня;

ПОПКО Євгенії Юріївні (ННЦ «Інститут аграрної економіки») «Облік і капіталізація земель сільськогосподарського призначення у складі національного багатства України» - диплом II ступеня;

АФАНАСЬЄВУ Іллі Андрійовичу (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства») «Автоматична система адаптивного управління режимом роботи доїльної апаратури» - диплом III ступеня;

КОРОЛЮ Петру Вікторовичу (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН) «Оптимізація методу перенесення ДНК у геном качки за допомогою сперматозоїдів в поєднанні з системою редагування геному CRISPR-Cas9» - диплом III ступеня;

ЦЕХМІСТЕР Ганні Вікторівні (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН) «Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку» - диплом III ступеня.

Ознайомившись з рішенням Конкурсної комісії Президії НААН, Президія Національної академії аграрних наук України ПОСТАНОВИЛА:

1.  Враховуючи рішення Конкурсної комісії Президії НААН, присудити премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» у 2020 році та нагородити:

 

Дипломом I ступеня – БУЛАЄВУ Юлію Юріївну (ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства імені В. Є. Таїрова») «Застосування сучасних технологій (аналізів стабільних ізотопів (IRMS)) при вивченні натуральності та автентичності продукції виноградарства»;

Дипломом II ступеня – БЄЛІКОВУ Олену Юріївну (Інститут рибного господарства НААН) «Молекулярно-генетичний аналіз райдужної форелі по мікросателітних локусах»;

Дипломом II ступеня – ПОПКО Євгенію Юріївну (ННЦ «Інститут аграрної економіки») «Облік і капіталізація земель сільськогосподарського призначення у складі національного багатства України»;  

Дипломом III ступеня – АФАНАСЬЄВА Іллю Андрійовича (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства») «Автоматична система адаптивного управління режимом роботи доїльної апаратури»;

Дипломом III ступеня  КОРОЛЯ Петра Вікторовича (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН) «Оптимізація методу перенесення ДНК у геном качки за допомогою сперматозоїдів в поєднанні з системою редагування геному CRISPR-Cas9»;

Дипломом III ступеня – ЦЕХМІСТЕР Ганну Вікторівну (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН) «Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку».

 

2.  Подяки Національної академії аграрних наук України оголосити молодим вченим:

 

БІЛОЙВАНУ Олександру Володимировичу (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»);

БОНДАРЕНКУ Павлу Геннадійовичу (Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН);

ВОКАЛЬЧУКУ Богдану Миколайовичу (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН);

ГЕТМАНЕНКО Вікторії Анатоліївні (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»);

ГУМЕНЮК Ірині Ігорівні (Інститут агроекології і природокористування НААН);

ДІДЕНКО Наталії Олександрівні (Інститут водних проблем і меліорації НААН);

ДМИТРЕНКУ Володимиру Петровичу (Інститут картоплярства НААН);

ЗАТИШНЯК Оксані Валеріївні (ДУ Інститут зернових культур НААН);

КЛИМУ Олегу Ярославовичу (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН);

КОСОВЦЮ Юрію Володимировичу (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»);

ЛАЗАРЕНКУ Владиславу Ігоровичу (Інститут агроекології і природокористування НААН);

ЛЯСЦІ Юлії Миколаївні (Інститут захисту рослин НААН);

МАЗАЄВІЙ Вікторії Сергіївні (Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН);

МИСЕНКО Ользі Олександрівні (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН);

МИХАЛЮК Василині Володимирівні (Інститут біології тварин НААН);

ОСАДЧІЙ Ользі Валентинівні (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН);

ПІРИЧ Аліні Володимирівні (Миронівський інститут пшениці                                імені В.М. Ремесла НААН);

СИТНІК Наталії Сергіївні (Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН);

ТОРБАНЮК Марії Вікторівні (ННЦ «Інститут землеробства НААН»);

ХАРИТОНЕНКО Наталії Сергіївні (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН);

ЧАЮК Ользі Олексіївні (Інститут овочівництва і баштанництва НААН);

ЮЗЮК Олесі Олександрівні (Інститут зрошуваного землеробства НААН)

 

ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО МОЛОДИХ ТАЛАНОВИТИХ УЧЕНИХ, 

ЗА ПІДСУМКАМИ КОНКУРСУ ВІДЗНАЧЕНИХ  ДИПЛОМАМИ ТА ПОДЯКАМИ, 

І  БАЖАЄМО ЇМ ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ!

 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: