Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

На засіданні Бюро Президії НААН «Інноваційний розвиток насінництва картоплі в Україні» були озвучені пропозиції для подолання складної ситуації в галузі картоплярства 20.01.2021

На засіданні Бюро Президії НААН «Інноваційний розвиток насінництва картоплі в Україні» були озвучені пропозиції для подолання складної ситуації в галузі картоплярства


20 січня 2021 року під головуванням Президента НААН Ярослава Гадзало відбулося засідання Бюро Президії НААН, під час якого було заслухано та обговорено доповідь заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН Миколи Миколайовича Фурдиги  «Інноваційний розвиток насінництва картоплі в Україні». Засідання проходило в режимі онлайн з дотриманням усіх карантинних заходів.  

На засідання були запрошені начальник управління рослинництва та землеробства Департаменту аграрної політики  Мінекономіки Шупик Cергій Миколайович, директор Інституту інноваційної біоекономіки НААН, д.е.н., член-кореспондент НААН Сергій Анатолійович Володін, завідувач лабораторії біотехнології картоплі Інституту зрошуваного землеробства НААН, доктор с.-г. наук, с.н.с. Галина Станіславівна Балашова, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП України, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Анатолій Вікторович Бикін, віце-президент Української асоціації виробників картоплі, директор ТОВ «Агріко Україна» Микола Павлович Гордійчук, агроном ТОВ «Чіпси Люкс» Володимир Іванович Левківський, директор ТОВ «Бровари картопля» Ігор Іванович Мотько.

изображение_viber_2021-01-21_13-34-35.jpg

Під час доповіді Микола Фурдига, зокрема, акцентував на тому, що картоплярство є однією із пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва  в Україні. За валовим виробництвом картоплі  Україна входить в трійку провідних картоплевирощуючих  країн світу. За  2019 рік  світове виробництво картоплі  склало понад 371,3 млн. т, з них 23 млн. т в Україні.  Середня урожайність картоплі  в Україні становить 17 т/га, в Європі   – 48 т/га.  Тому спрямування галузі шляхом інноваційного розвитку на сьогодні є досить актуальним питанням.

изображение_viber_2021-01-21_13-34-21.jpg

Інститут картоплярства є головною установою з виконання  наукових досліджень  в рамках ПНД «Картоплярство». До Реєстру сортів рослин України на 2021 рік занесено 196 сортів картоплі, в тому числі 85 вітчизняної селекції, з яких 66 створені в Інституті картоплярства. За період 2016-2020 років до Державного Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, було занесено 20 сортів селекції інституту. В Державне сортовипробування передано 20 сортів картоплі різних груп стиглості та господарського спрямування.

Сорти відрізняються від зарубіжних аналогів високими адаптивними властивостями, посухо- та жаростійкістю, мають більш пролонгований період ефективного репродукування, високі смакові якості. Наявний сортимент сортів Інституту повністю задовольняє попит населення.

За вирощування в науково-дослідних установах, елітгоспах, сортовипробуванні – урожайність вітчизняних сортів сягає 40-50 т/га. Зокрема, урожайність сорту Княгиня на зрошенні у виробничих умовах   становила 100 т/га.

Інститутом проводяться дослідження  з  одержання оздоровленого матеріалу картоплі біотехнологічним методом. Сформовано генетичний банк оздоровлених сортів, який  нараховує 260 сортозразків. Щорічно в систему оздоровлення  залучається до 15 сортів. Розроблено три і чотирирічні схеми відтворення еліти, які рекомендовано для застосування в різних зонах України.

(Детальніше про здобутки Інституту картоплярства НААН читайте у наступній публікації).

Проте, зауважив доповідач, вітчизняному насінництву картоплі в Україні  останні десятиліття не надається належної уваги. Через економічну кризу та відміну державної підтримки щороку спостерігається процес зниження обсягів  виробництва високоякісного насіння картоплі та  порушення системи проведення сортооновлення в науково-обгрунтовані строки в різних грунтово-кліматичних зонах країни.

Як наслідок відбувається погіршення фітосанітарної ситуації в місцях традиційної концентрації виробництва картоплі у зв’язку зі зростаючою шкодочинністю вірусних хвороб.

В період 1986-1990 років щорічний обсяг виробництва складав 73,6 тисячі тон. Починаючи з 1991року  виробництво еліти поступово знижувалось і в період з 2016 по 2020  становило  6,2 тис. т.

Основне виробництво насіннєвого матеріалу картоплі   вітчизняних сортів зосереджено в Інституті картоплярства  та його мережі, де одержано 1829,3 т, в Інституті карпатського регіону – 13,6, Хмельницькій ДСГДС – 63,1, Буковинській ДСГДС – 25,1, Інституті зрошуваного землеробства – 16,8 т.

Зниження виробництва еліти сортів української селекції у значній мірі пов’язано із закриттям опорних пунктів з первинного насінництва Інституту. До прикладу, у 1990-1996 роках функціонувало 44 базових господарства, де щорічно  вироблялось 26,3 тисячі тон еліти (95 % від загального обсягу в Україні). З 2000 по 2014 рік кількість господарств зменшилась до 10, де вироблялось  лише 34% елітного насіння картоплі. В даний час в інституті функціонує лише 2 опорних пункти та 3 державні підприємства з  виробництва добазової та базової насіннєвої картоплі сортів української селекції.

Офіційно сертифікованої насіннєвої картоплі вистачає лише на 14,3 тис. гектарів, або 21,7 % відсотків загальних промислових площ (66 тис. га). Обсяг несертифікованої насіннєвої картоплі, яка була використана становить 155 тис. тон.  

Аналіз структури виробництва еліти показує кардинальні зміни у бік збільшення виробництва еліти сортів зарубіжної селекції (Німеччини та Нідерландів) суб’єктами насінництва недержавної форми власності.

Вченими інституту розроблено ряд  програм за заходів з  насінництва картоплі, надано пропозиції до Верховної Ради України Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Розроблено та подано пропозиції до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 384 від 12 липня 2019 року «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі», Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Методики визначення сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі», Наказу «Про затвердження Інструкцій з виявлення, локалізації та ліквідації раку картоплі, картопляних цисто утворюючих нематод, бурої та кільцевої гнилей картоплі». Розроблено нормативні документи: Інструкцію з польового оцінювання насаджень насіннєвої картоплі та Методику визначення посівних якостей та післязбирального оцінювання партій насіннєвої картоплі.

Снимок.JPG

На засіданні під час доповіді та у рамках її обговорення також було озвучено пропозиції для  подолання кризової ситуації в галузі картоплярства.

Серед них оновлення матеріально-технічної бази біотехнологічних лабораторій з виробництва оздоровленого насіннєвого матеріалу; створення спеціалізованих підприємств (зона з виробництва насіннєвої картоплі)  на базі  селекційно-насінницьких установ НААН  та підприємств недержавної форми власності; посилення атестаційних вимог для насіннєвих господарств та обмеження на державному рівні   обігу та посадки картоплі несертифікованого матеріалу; забезпечення  ведення уніфікованої з європейською системи сертифікації насіннєвої картоплі; посилення роботи з підготовки наукових кадрів і спеціалістів високої кваліфікації ; налагодження в Україні виробництва  діагностикумів для імуноферментного аналізу та ПЛР – аналізу, тощо.

Інститутом картоплярства, Мінекономіки та Українською асоціацією виробників картоплі розроблено та схвалено Концепцію розвитку промислового картоплярства на  період до 2025 року (21 жовтня 2020 р.) та проєкт Державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року.

За співпраці Інституту картоплярства з Інститутом інноваційної біоекономіки та Національної академії аграрних наук розроблено стартап «Українська картопля», що передбачає забезпечення потреб виробників якісною насіннєвою картоплею на безвірусній основі шляхом створення та розвитку на державно-приватних засадах інноваційного кластера.

Про напрямки державної фінансової підтримки, яка необхідна галузі картоплярства, читайте в наступній публікації.Повернення до спискуНовини України

Пошук: