Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

ДУ «Інститут зернових культур НААН України» презентує ІННОВАЦІЙНУ АГРОСТРАТЕГІЮ 2020 (Особливості вирощування сільськогосподарських культур в Степу України в 2020 році) 16.04.2020

ДУ «Інститут зернових культур НААН України» презентує ІННОВАЦІЙНУ АГРОСТРАТЕГІЮ 2020 (Особливості вирощування сільськогосподарських культур в Степу України в 2020 році)

Головною метою публікації агротехнологічних рекомендацій є досягнення науково обґрунтованого рівня використання виробничих і природних ресурсів з метою збільшення обсягів виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції, підвищення конкурентоспроможності галузі та поліпшення економічної ситуації в державі, - наголошують автори.

Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що визначає обсяги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення країни та сировини для промисловості, формує істотну частку доходів сільськогосподарських виробників, визначає стан і тенденції розвитку сільських територій та забезпечує валютні надходження в державу за рахунок експорту.

Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню всіх сільськогосподарських культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно, в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування потужного експортного потенціалу країни. Разом з тим, подальший розвиток галузі вимагає неухильного дотримання науково-обґрунтованих рекомендацій та перегляду цілого ряду позицій щодо технічно-технологічних, організаційно-економічних та ринкових умов функціонування всього комплексу.

Останніми роками у сільському господарстві України намітилася тенденція до значного нарощування обсягів зерновиробництва, що дало змогу зібрати в Україні в 2019 р. понад 75 млн т зерна, черговий раз підтвердивши роль країни як одного з найпотужніших виробників та експортерів зернових культур. Велика роль в цьому досягненні належить національній програмі «Зерно України», розробленій колективом ДУ Інститут зернових культур НААН, який науково обґрунтував напрями ринкових пріоритетів та технічної модернізації галузі.

Тому, головним завданням, яке стоїть перед аграрним сектором економіки в 2020 р. є збереження досягнутих темпів розвитку та освоєння наукомістких інноваційних технологій. Одним із основних напрямів, завдяки якому реально підвищується ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств рослинницької галузі, є впровадження сучасних науково-організацйних заходів, що сприяють підвищенню продуктивності зернових культур, а це можливо лише за умови дотримання інноваційних технологій у зерновиробництві, йдеться у вступі.

 

Рекомендації підготували: Національна академія аграрних наук України – Я. М. Гадзало, В. М. Роїк, П. В. Кондратенко, В. В. Адамчук, В. Ф. Камінський, Л. А. Янсе, В. М. Сучкова, О. В. Моргун; ДУ Інститут зернових культур НААН України – В. Ю. Черчель, А. Д. Гирка, М. Я. Кирпа, А. В. Черенков, Б. В. Дзюбецький, М. С. Шевченко, Р. В. Бенда, Н. А. Боденко, Л. М. Десятник, В. І. Чабан, М. М. Солодушко, М. І. Дудка, В. М. Судак, О. В. Яланський, В. П. Солодушко, В. О. Компанієць, І. О. Кулик, С. С. Кравець, О. І. Бокун, І. В. Кротінов, Ф. А. Льоринець, В. І. Середа, І. О. Кобос, І. В. Костиря

Рекомендовано вченою радою ДУ Інститут зернових культур НААН України (протокол № 3 від 04.02.2020 р.)

 

Ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланням http://www.institut-zerna.com/news/2020-04-03/374


Повернення до спискуНовини України

Пошук: