Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

30.01.2019

За виконання програми в галузі ґрунтових ресурсів отримано 11 патентів, — НААН

В рамках виконання програми наукових досліджень «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» у 2018 році виконано 56 фундаментальних, прикладних і пошукових завдань.

Виконавцями програми стали Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського та ще 11 наукових установ Національної академії аграрних наук України. Дослідження профінансовані в обсязі 13,5 млн грн.

Наукова робота проводилися за трьома підпрограмами. Перша з них — Збалансоване використання, прогноз і стале управління ґрунтовими ресурсами. Науковці удосконалили методику картографування ґрунтового покриву, запропонували алгоритм ґрунтового обстеження з використанням існуючих картографічних матеріалів, даних дистанційного зондування та аерофотозйомки. Результати роботи знайшли практичне застосування. Вони використанні для доповнення Стратегії зрошення та дренажу в Україні, для Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, створення Концепції досягнення нейтрального рівня деградації, рекомендацій щодо обґрунтування меліоративних навантажень на землі Інгулецької зрошувальної системи, підготовки наукових видань і розпоряджень Кабінету міністрів.

Друга підпрограма мала на меті розробити систему оцінювання стійкості ґрунтів до антропогенних навантажень та заходи з охорони їх від деградації. Розроблено методику оцінювання екологічного стану ґрунтів за умов техногенного навантаження, запропоновано нові способи визначення вмісту легкогідролізуємого азоту у ґрунтах, елементного складу ґрунтів за їх мікробіологічною та біохімічною складовою, одержання хелатно-гуматного препарату Смарагд з удобрювально-стимулюючим ефектом для поліпшення екологічного стану системи ґрунт, активізації біологічного потенціалу ґрунту за біоремедіації забрудненої важкими металами системи ґрунт – ґрунтова біота – рослина.

Третя підпрограма виконана в галузі агрохімії — Інноваційні засади інтегрованого управління живленням сільськогосподарських культур за різних ґрунтово-кліматичних умов.

За підсумками роботи видано 10 книг, 2 концепції, 4 рекомендації, 2 навчальні посібники, більше 200 наукових статей, міжвідомчий тематичний науковий збірник

«Агрохімія і ґрунтознавство». Отримано 20 об’єктів інтелектуальної власності — патенти (11) та авторське право (9).


Повернення до спискуНовини України

Пошук: