Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату» 13.07.2015

Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату»

7-9 липня 2015 р. на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату».

В роботі конференції взяли участь представники науково-дослідних установ НААН, а саме: Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення, ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН; Інституту зрошуваного землеробства НААН; Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» ім. О.Н. Соколовського; вищих аграрних навчальних закладів. Також гостями заходу стали представники провідних іноземних установ: РУП «Інститут захисту рослин» (Республіка Білорусь); Ляонінгської академії аграрних наук (Китайська народна республіка), Азербайджанский науково-дослідний інститут землеробства; науково-виробничих підприємств: ТОВ «Наномікс», ТОВ НВФ «Хелп-Агро», ТОВ «Нертус».

Учасники конференції заслухали доповіді провідних фахівців України, Білорусі, КНР, Азербайджана та науковців Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН та обговорили широке коло питань щодо проблем теоретичних досліджень в селекції, генетиці кукурудзи. Також було намічено перспективні напрями молекулярно-генетичних, біохімічних, біотехнологічних та імунологічних методів, для підвищення якості та ефективності селекційних розробок, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних гібридів кукурудзи.

Під час конференції були порушені питання щодо економічної ефективності вирощування кукурудзи, розглянуто сучасний спектр хімічних засобів захисту рослин і агроприйомів, які дозволяють збільшити рентабельність виробництва зерна і насіння кукурудзи.

Учасниками конференції відмітили, що зростаюче виробництво зерна кукурудзи в останні роки обумовлене не тільки розширенням площ посіву, а й збільшенням врожайності цієї культури, зокрема освоєнням сучасних наукових розробок, більш повної реалізації генетичного потенціалу нових гібридів, удосконаленням захисту рослин від шкідливих організмів, освоєнням нових технологій вирощування високоякісного насіння цієї культури.

Впродовж конференції присутні ознайомились з виставкою досягнень учених інституту, сучасними науковими виданнями, продемонстровано посіви сортів і гібридів сільськогосподарських культур інституту, польові ділянки дослідів селекційних підрозділів (лабораторії селекції і насінництва кукурудзи, соняшнику, ячменю, селекції гороху, сої, жита озимого, лабораторії селекції і фізіології пшениці озимої) та стаціонарними технологічними дослідами лабораторії рослинництва і сортовивчення. 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: