Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця


Контакти

irgt@online.ua

+38 (04595) 3 05 40Історія створення Ради
Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин УААН поновила свою діяльність згідно з рішенням вченої ради 14.11.2001 р. (голова – Ковтун С.І.)
Діяльність Ради
- досягнення у минулому

З 2003 р. Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин УААН бере участь в організації та проведенні щорічних конференцій молодих вчених та аспірантів на базі Інституту (2003 – 2010).

Рада сприяла активній участі молодих науковців Інституту у численних вітчизняних і зарубіжних конференціях.

За пропозицією Ради проходив закордонне навчання в аспірантурі Косенюк Ю.М. (Інститут зоотехніки, Польща) з вересня 2003 по 2008 роки. Виконав дослідження по соматичному та ембріональному клонуванню ссавців, отриманню клонованих кролів.

Молодими вченими Інституту спільно з науковцями Інституту хімії поверхні НАН України виконуються дослідження з удосконалення методу отримання зародків свиней поза організмом з використанням нанокомпозитів.

Наукова молодь співпрацювала із господарствами щодо виконання досліджень та надання відповідних консультацій (ТОВ «Прогрес», СЗАТ «Маяк», ДП ДГ «Христинівське», ТОВ «Журавка»).

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти молоді вчені брали участь в обговоренні стану та проблем реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (30.06.10 р.). Були внесені пропозиції щодо розширення діяльності молодих вчених для розвитку аграрної освіти і науки.

Молоді науковці за сприяння Ради брали участь у конкурсах на здобуття стипендій, премій Національної академії наук України, Кабінету Міністрів України, Президента України (Всього – 16 осіб).


- діяльність сьогодні 

Наразі розширено співпрацю з генетиками Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України та ембріологами Клініки генетики репродукції «Вікторія».

Спільно з молодими науковцями Гродненського аграрного університету (Республіка Білорусь) підготовлено проект для участі у конкурсі  спільних досліджень «Генотипування ембріонів великої рогатої худоби за статтю, ДНК-маркерами і спадковими хворобами» (Державний фонд фундаментальних досліджень (Україна) і Білоруський фонд фундаментальних досліджень).

На базі Науково-практичного інституту біотехнологій у зоотехнії і ветеринарної медицини (Республіка Молдова) за участю молодих вчених Інституту проведено міжнародний науково-практичний семінар «Технологічні аспекти трансплантації ембріонів у системі відтворення локальних порід великої рогатої худоби» (22.11.12).

Молоді науковці в науково-консультативному режимі забезпечують реалізацію завдання Європейського регіонального центру генетичних ресурсів тварин (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP) при ФАО щодо питання трансферу даних програми Сryoweb до всесвітньої мережі EFABIS для більш повного висвітлення інформації за породами. Спільні напрацювання з цього питання висвітлені в рамках Міжнародної наукової конференції «Зоотехнія – проблеми та інновації» (30.10–01.11.13 р., м. Софія, Республіка Болгарія).

Згідно угоди про науково-технічне співробітництво між Національною академією аграрних наук України і Російською академією сільськогосподарських наук на 2011 – 2016 роки від 09.11.2011 р. та завдань програми співробітництва молоді науковці науково-дослідну роботу спрямовують на реалізацію завдань збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин на основі використання наноматеріалів. Спільні напрацювання висвітлюють на Міжнародних конференціях (21–23.10.13 р., м. Пущино, Російська Федерація).

За участю молодих вчених в Інституті спільно зі Школою підвищення кваліфікації спеціалістів з розведення та племінної справи у тваринництві Міністерства аграрної політики та продовольства України проводяться семінари-навчання «Лінійна оцінка типу корів молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби».

В рамках угоди про наукову співпрацю між Інститутом розведення і генетики тварин НААН і Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2013 – 2014 рр. удосконалюється технологія одержання біологічно активних наноматеріалів для визначення кореляції із біологічними властивостями. Результати спільних досліджень представлені на Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (29.08–01.09. 13, Буковель, Івано-Франківська область; 27–30.08.14, м. Львів).

Відповідно до спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України (№ 498/93 від 12 серпня 2013 року) молоді науковці брали участь у роботі атестаційної комісії з проведення державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві Сумської області. Молодих науковців Інституту включено до складу атестаційної комісії з проведення атестації та допуску бугаїв-плідників до використання (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 591 від 4 жовтня 2013 р.)

Молоді вчені є виконавцями завдань «Програми розвитку молочного скотарства у дослідних господарствах НААН на період до 2015 року» та у виконанні завдань науково-технічних програм інституту, свої дослідження проводять у дослідних господарствах НААН (ДП ДГ «Христинівське», ДП ДГ «Нива» та інших).Одержано грант Кабінету Міністрів України колективу молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (2014 – 2015 рр., організовано Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України).

Молодь бере участь у конкурсах на здобуття премії «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, стипендії Кабінету Міністрів України.

Одержано премію Президента України для молодих вчених 2012 року за цикл наукових праць «Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України» ( указ президента України № 642/2012).

Номінована на Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 р. наукова робота «Збереження і використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин за застосування молекулярно-генетичних та біотехнологічних засобів».

Здобуто Диплом ІІІ ступеня на конкурсі «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» (постанова від 26.11.2014 р., протокол № 21).

Підготовлено та подано запит на участь у конкурсі науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію (2015 –  2016 рр.) Тема проекту «Розробка нанобіотехнології збереження генофонду вітчизняних порід свиней як стратегії його ефективного використання і мобілізації резерву для забезпечення продовольчої безпеки України».


- план дій

1. Сприяння у пошуку вітчизняної та зарубіжної грантової підтримки наукових досліджень та стипендіальних програм для молодих вчених.

2. Участь в організації та проведенні конференції для молодих учених та аспірантів «Актуальні дослідження з проблем розведення та генетики у тваринництві», присвяченій пам’яті академіка НААН Михайла Васильовича Зубця (28 травня 2015 року). Члени ради:

Щербак Оксана Василівна
Щербак Оксана Василівна

Посада: голова Ради

+38 (044) 507 23 11
ov19792006@yandex.ru
Резюме:

Щербак Оксана Василівна

(02.07.1979),

кандидат сільськогосподарських наук (2010),

старший науковий співробітник (2015),

завідувач лабораторії біотехнології

Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

Вищу освіту отримала в Національному аграрному університеті (2001) за спеціальністю «ветеринарна медицина». У 2002 р. здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини. Закінчила аспірантуру Інституту розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук за спеціальністю «біотехнологія» (2007).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней in vitro» (2009).

Трудову діяльність розпочала молодшим (2003), науковим (2008), старшим науковим співробітником (2010) лабораторії клітинної інженерії Інституті розведення і генетики тварин НААН. З 2011 р. обіймає посаду завідувача лабораторії біотехнології Інституту розведення і генетики тварин НААН.

Автор більше 62 наукових праць з питань збереження та раціонального використання генофонду порід на основі застосуванням методів ембріологічної генетики.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова» (з 2007 р.).

Призер конкурсу наукових робіт молодих вчених та аспірантів ІРГТ НААН (2007, 2008, 2009, 2010). Стипендіат Кабінету Міністрів України серед молодих вчених (2008–2010). Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2012 р.

Джус Павлина Петрівна
Джус Павлина Петрівна

Посада: заступник голови

Досягнення: к. б. наук, завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби

+38 (04595) 3 03 78; +38 (044) 597 23 62
cvic_ua@mail.ru
Сидоренко Олена Василівна
Сидоренко Олена Василівна

Посада: секретар

Досягнення: к. с-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії біорізноманіття та банку генетичних ресурсів тварин

+38 (04595) 3 03 78; +38 (044) 597 23 62
sydorenkoolena@ukr.net
Анкутов Євген Васильович
Анкутов Євген Васильович

Досягнення: аспірант

+38 (04595) 3 00 35; +38 (044) 507 23 11
jenia.ankutov@yandex.ua
Маковська Наталія Миколаївна
Маковська Наталія Миколаївна

Досягнення: молодший науковий співробітник лабораторії селекції червоно-рябих порід

+38 (04595) 3 01 31; +38 (044) 597 23 62
makovska.n@gmail.com
Березовський Олексій Васильович
Березовський Олексій Васильович

Досягнення: молодший науковий співробітник лабораторії генетики

+38 (04595) 3 01 34; +38 (044) 597 23 62
irgt@online.ua
Прийма Сергій Володимирович
Прийма Сергій Володимирович

Досягнення: науковий співробітник лабораторії інформаційних систем

+38 (04595) 3 05 38; +38 (044) 597 23 62
irgt.infsystem@ukr.net
Резнікова Юлія Миколаївна
Резнікова Юлія Миколаївна

Досягнення: молодший науковий співробітник лабораторії інформаційних систем

+38 (04595) 3 05 38; +38 (044) 597 23 62
irgt.infsystem@ukr.netПовернення до списку