Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
05.04.2024

РЕГЛАМЕНТ заочного голосування учасників засідання Загальних зборів Національної академії аграрних наук України

І. Загальні положення

 

1.1.    Цей Регламент визначає процедуру проведення голосування учасників засідання Загальних зборів НААН, яке відбувається у заочній формі (офлайн).

1.2. Регламент відповідає положенням Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту НААН щодо управління діяльністю Академії.

1.3. Регламент набуває чинності після затвердження Президією НААН.

1.4. У засіданні Загальних зборів НААН (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів Академії) беруть участь з правом ухвального голосу: дійсні члени (академіки) НААН, члени-кореспонденти НААН та наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ НААН у кількості, що становить не менше половини загального складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН. У засіданні Загальних зборів НААН з правом дорадчого голосу можуть брати участь іноземні та почесні члени НААН, керівники наукових установ НААН та представники наукової громадськості.

1.5. Дату та форму проведення засідання Загальних зборів НААН визначає Президія НААН.

1.6. Засідання Загальних зборів НААН вважається таким, що відбулося, якщо в ньому взяли участь не менше двох третин загальної кількості дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НААН та наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ НААН.

1.7. Рішення Загальних зборів НААН приймаються простою більшістю голосів, визначених за бюлетенями для заочного голосування.

ІІ. Порядок подання бюлетенів для заочного голосування

 

2.1. Секретаріат Президії НААН розсилає бюлетені для заочного голосування членам Академії та науковим працівникам, делегованим трудовими колективами наукових установ НААН.

2.2. Учасники засідання Загальних зборів НААН роблять відповідні записи і відмітки у бюлетенях для заочного голосування та направляють їх на адресу Академії.

2.3. Бюлетені для заочного голосування з відповідними записами та відмітками повинні бути підписані учасниками Загальних зборів НААН і направлені у Секретаріат Президії НААН на адресу: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9 елефон для довідок: (044) 521-92-81) до визначеної Президією НААН дати.

2.4. Бюлетень вважається недійсним, якщо:

- він має пошкодження, які не дають можливості встановити волевиявлення;

- одночасно зроблені відмітки і “За” і “Проти”.

2.5. Після голосування результати підраховуються Секретаріатом НААН та розглядаються на засіданні Президії НААН і оформляються постановою Президії НААН.

2.6. Результати голосування, схвалені у постанові Президії НААН, є підставою для ухвалення постанови та протоколу Загальних зборів Академії.

2.7. Бюлетені з заочного голосування зберігаються у Секретаріаті Президії НААН постійно.


 

 

 

Бюлетень для голосування

щодо схвалення постанови Загальних зборів НААН від 24 – 30 квітня 2024 р.

«Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України і використання коштів за 2023 pік та основні завдання на перспективу»

                                                                                      

 

Підпис

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Академік НААН

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

Член-кореспондент

НААН

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

Науковий працівник

 

Прізвище, ім’я, по батькові

делегований трудовим

колективом Інституту

 

 

 

 

 

 

У бюлетені необхідно зробити відповідний запис та відмітку і до 03 травня 2024 р.  направити його у Секретаріат Президії НААН на адресу: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9.

Телефон для довідок: (044) 521-92-81.

 


Повернення до списку