Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
17.07.2023

Про проведення конкурсу виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в наукових установах НААН у 2023 році

Відповідно до «Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 та з метою виконання державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс виконавців державного замовлення з підготовки наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру у 2023 році в обсязі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році» від 11 липня 2023 р. № 708  у межах напрямів підготовки:

Аспірантура/докторантура за галузями знань

Всього,

осіб

У тому числі

з відривом від виробництва, осіб

Аспірантура - всього

100

70

гуманітарні науки

4

2

соціальні та поведінкові науки

7

5

управління та адміністрування

4

2

біологія

10

8

природничі науки

3

2

механічна інженерія

4

2

хімічна інженерія та біоінженерія

2

1

виробництво та технології

3

1

архітектура та будівництво

3

3

аграрні науки та продовольство

52

38

ветеринарія

8

6

Аспірантура/докторантура за галузями знань

Всього,

осіб

У тому числі

з відривом від виробництва, осіб

Докторантура – всього

10

10

гуманітарні науки

1

1

соціальні та поведінкові науки

2

2

управління та адміністрування

0

0

біологія

1

1

природничі науки

0

0

механічна інженерія

0

0

архітектура та будівництво

1

1

аграрні науки та продовольство

5

5


До участі в конкурсі допускаються наукові установи Національної академії аграрних наук України, які мають дозвіл на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з відповідних спеціальностей.

При визначенні виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів конкурсна комісія по кожній науковій установі враховуватиме:
  • наявність ліцензії на право надання освітніх послуг на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та документів, що підтверджують можливість підготовки докторантів за відповідною науковою спеціальністю;
  • показники ефективності роботи аспірантури (докторантури) за попередні роки;
  • можливості забезпечення ефективного наукового керівництва аспірантами та консультування докторантів;
  • наявність відповідної матеріально-технічної бази для підготовки наукових кадрів.
Строк подання конкурсних пропозицій до 2 серпня 2023 року.

Інформацію про надання роз'яснень з питань проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, кім. 142, тел. (044) 521-92-91.

Повернення до списку