Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
19.07.2021

Оголошення про проведення конкурсу виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в наукових установах Національної академії аграрних наук України у 2021 році


Відповідно до «Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 та з метою виконання державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс виконавців державного замовлення з підготовки наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру у 2021 році в обсязі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році» від 30 червня 2021 р. № 708  у межах напрямів підготовки:

Аспірантура/докторантура за галузями знань

Всього,

осіб

У тому числі

з відривом від виробництва, осіб

Аспірантура - всього

80

50

гуманітарні науки

4

2

соціальні та поведінкові науки

5

3

управління та адміністрування

6

2

біологія

8

5

природничі науки

2

1

механічна інженерія

1

1

електрична інженерія

1

0

виробництво та технології

1

0

архітектура та будівництво

2

2

аграрні науки та продовольство

45

30

ветеринарна медицина

5

4

Докторантура – всього

10

10

гуманітарні науки

1

1

соціальні та поведінкові науки

1

1

управління та адміністрування

1

1

біологія

1

1

природничі науки

1

1

механічна інженерія

0

0

архітектура та будівництво

0

0

аграрні науки та продовольство

5

5

ветеринарна медицина

0

0

До участі в конкурсі допускаються наукові установи Національної академії аграрних наук України, які мають дозвіл на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з відповідних спеціальностей.

При визначенні виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів конкурсна комісія по кожній науковій установі враховуватиме:

·         наявність ліцензії на право надання освітніх послуг на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та документів, що підтверджують можливість підготовки докторантів за відповідною науковою спеціальністю;

·         показники ефективності роботи аспірантури (докторантури) за попередні роки;

·         можливості забезпечення ефективного наукового керівництва аспірантами та консультування докторантів;

·         наявність відповідної матеріально-технічної бази для підготовки наукових кадрів.

Строк подання конкурсних пропозицій до 6 серпня 2021 року.

Інформацію про надання роз’яснень з питань проведення конкурсу можна отримати за адресою:

м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, кім. 142, тел. (044) 521-92-91.


Повернення до списку