Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
18.09.2019

Оголошення щодо конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році на замовлення НААН


Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на виконання науковими установами НААН пошукових наукових досліджень у 2020 році. Науковими установами НААН на конкурс надаються заявки пошукових наукових досліджень на 2020 рік за тематикою наукових досліджень Академії відповідно до постанови Президії НААН від 23 березня 2016 року (протокол № 4) «Про затвердження програм і підпрограм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2016-2020 роки» (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт на замовлення Національної академії аграрних наук України, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Президії НААН від 17 жовтня 2018 р. (протокол № 15).

Заявки на конкурс подаються в окремій (на кожний проект) папці, на титульній сторінці якої вказуються: назва галузевого Відділення, назва установи НААН, назва відділу (лабораторії) наукової установи НААН, назва проекту, керівник проекту, номер і коротка назва програми наукових досліджень НААН. Також надається супровідний лист на фірмовому бланку наукової установи, засвідчений підписом керівника та печаткою, із переліком матеріалів, що подаються на конкурс, в якому підтверджується, що наукова робота не подана на інший конкурс з метою отримання фінансування за рахунок коштів державного бюджету; з урахуванням положень пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність». Роздруковані примірники заявки мають бути окремо прошиті, завірені особистим підписом керівника наукової установи, печаткою та мати підпис всіх авторів проекту. Одночасно надаються електронні версії усіх заявок і реєстрів. Зразок форми заявки на участь у конкурсі та форми переліку додаються до цього оголошення.

Перелік підстав для відхилення заявки за результатами попереднього розгляду: невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі, що встановлена НААН, надання учасником конкурсу пакета документів не в повному обсязі, наведення у наданих учасником конкурсу документах недостовірних відомостей. Заміна наданих для участі у Конкурсі документів не допускається. Наукова установа НААН ‑ учасник конкурсу може відкликати заявку до закінчення кінцевого строку надання заявок шляхом надсилання відповідного листа на адресу НААН.

Критерії, за якими здійснюється конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт: відповідність меті, тематиці, умовам конкурсу; відповідність запланованого кінцевого результату актуальним потребам економіки, суспільства та національної безпеки.

Заявки, відхилені за результатами попереднього розгляду, для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються. Експертизу кожної заявки здійснюють не менше ніж два експерти, які надають окремі висновки наукової і науково-технічної експертизи. У випадку суттєвої розбіжності оцінок експертів щодо однієї і тієї ж заявки призначається повторна експертиза цієї заявки. Розгляд заявок з урахуванням результатів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється на засіданні конкурсної комісії. За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку наукових, науково-технічних робіт, рекомендованих конкурсною комісією до виконання за рахунок коштів державного бюджету, та їх виконавців. Протокольне рішення конкурсної комісії береться  за основу під час затвердження результатів конкурсу на засіданні Президії НААН.

Документи для участі в Конкурсі надсилаються поштою на адресу: 01010, Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Відділ з координації наукових досліджень Науково-організаційного управління апарату Президії НААН.

Кінцевий строк приймання документів для участі в конкурсі: до 18 год. 18 жовтня 2019 р. Документи наукових установ ‑ учасників конкурсу, що надійшли після зазначеного в цьому Оголошенні про проведення конкурсу кінцевого строку подання заявок, не розглядаються.

Телефони для довідок з питань конкурсу та електронна адреса для листування: (044) 521-92-82kokoykov.v@naas.gov.ua.


Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_3.jpg

Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_4.jpg

Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_5.jpg

Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_6.jpg

Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_7.jpg

Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_8.jpg

Оголошення конкурсу на виконання пошукових наукових досліджень у 2020 році_Страница_9.jpgПовернення до списку