Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
16.03.2018

Конкурс на зайняття посади директора Дослідної станції "МАЯК" Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Дослідної станції "МАЯК" Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (16645, Чернігівська обл., Ніжинський район, село Крути, вул. Незалежності, будинок 39). 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією. 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи: 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”; 
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см); 
- автобіографію; 
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; 
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 
- довідку про наявність або відсутність судимості; 
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; - копію паспорта, засвідчену претендентом; - копію трудової книжки; - письмову згоду на обробку персональних даних; 
- декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).  
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально). 
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. 
У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах. Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або vnka@naas.gov.ua. 
У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі. Телефон для довідок : (044) 521-92-91.

Повернення до списку