Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Луб’яні та технічні культури

Луб’яні та  технічні культури За фахом:
     Сільськогосподарські

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Рік заснування: 2010
Проблематика: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем льонарства та коноплярства (селекція, технологія вирощування, механізація збирання, первинна переробка, якість та економіка) та інших технічних культур.
Свідоцтво про державну реєстрацію: KB 19097-7887ПР
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: змішаними мовами:українська, російська
Засновник:   Дослідна станція луб’яних культур ІСГПС НААН
Відповідальний редактор: Гілязетдінов Рубіль Нуртіднович, доктор технічних наук
Заступники відповідального редактора:    Жуплатова  Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук
Відповідальний секретар:    Мохер Юрій Володимирович, кандидат технічних наук
Члени редколегії:   Вировець В.Г., д.с.-г.н.; Гілязетдінов Р.Н., д.т.н.; Горшкова Л.М, д.с.-г.н.; Жатов О.Г., д.с.-г.н.; Лайко І.М., д.с.-г.н., Кабанець В.М., к.с.-г.н., Ковальов В.Б., д.с.-г.н.; Логінов М.І., д.с.-г.н.; Мигаль М.Д, д.б.н.; Подгаєцький А.А., д.с.-г.н.; Хайліс Г.А, д.т.н.; Чурсіна Л.А., д.т.н.
Адреса редакції:   Дослідна станція луб’яних культур ІСГПС НААН, 45, вул. Терещенків, м.Глухів, Сумська обл., 41400, Україна
тел.: +380 (05444) 2-21-35