Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Економіка АПК

Економіка АПК За фахом:
     Економічні

Тип видання: Журнал

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Заснований у 1994 році за участю Міністерства аграрної політики України, Інституту аграрної економіки УААН, Компанії «Брати Карич», Югославія.
З 1994 до 2010 року виходив під назвою «Економіка АПК».
З 06.10.2010 р. виходить під назвою «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».
Індекс журналу в Каталозі передплатних видань України – 74161.
Журнал перереєстровано Міністерством юстиції України, свідоцтво про реєстрацію КВ № 15445-4017р від 09.07.2009 р.


Журнал нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака. Постанова КМУ № 1762 від 25.12.2004 р.; Грамотою Верховної Ради України з врученням пам’ятного знака, Розпорядження Голови Верховної Ради України № 366 від 19.06.2014 р.


Журнал внесено в оновлений Перелік наукових фахових видань України з економічних наук під назвою «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» (підстава: Постанова ВАК України №1-05/6 від 6.10.2010).
ISSN 2221-1055 Журнал 1 березня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).
Журнал включено в 2013 році до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека, сайт: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37741; EBSCO Publishing, Inc., США, сайт: www.ebscohost.com; Ulrich’s Periodicals Directory USA, США, сайт: ulrichsweb.com; Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, Україна, сайт: http://nbuv.gov.ua; Index Copernicus, Польща.
У липні 2014 року журнал включено до міжнародних баз даних: AGRIS, США, сайт: http://ring.ciard.net/international-scientific-and-production-journal-economy-agrarian-and-industrial-complex; American Economic Association: EconLit, США, сайт:econlit.org.


Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК».
Засновники товариства: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки (ННЦ «ІАЕ»), Луганський національний аграрний університет (ЛНАУ), Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ), Сумський національний аграрний університет (СНАУ).
Видання та друк: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2065 від 18.01.2005 р.

Адреса редакції: Україна, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 211, 222
тел.(044) 258-31-12, (044) 259-73-86
тел. факс (044) 526-05-65