Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ветеринарна біотехнологія

Ветеринарна біотехнологія За фахом:
     Сільськогосподарські
     Ветеринарні

Тип видання: Бюлетень

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Здійснюється публікація результатів наукових досліджень в галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, бактеріології, вірусології, імунології, молекулярної біології, генетики; пропаганда досягнень ветеринарної медицини.

Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» є фаховим у галузі ветеринарних наук та входить до переліку фахових видань категорії Б рекомендованих МОН (наказ № 409 від 17.03.2020 року).

Редакція співпрацює з бібліографічною базою даних Crossref, статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI. Наукове видання входить до наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar та eLIBRARY.RU. 

Періодичність: 2 рази на рік.

        Головний редактор: Ничик С.А. доктор ветеринарних наук професор член-кореспондент НААН

Тематики бюлетеню «Ветеринарна біотехнологія»:

- Біотехнологія;

- Епізоотологія та інфекційні хвороби;

- Ветеринарна патологія та морфологія;

- Внутрішні незаразні хвороби та клінічна біохімія;

- Паразитологія;

- Якість і безпечність продукції тваринництва.
Матеріали для публікації приймаються за адресою:

Інститут ветеринарної медицини НААН, вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151

тел./факс +38(044) 245-78-05

е-mail: vetbiotechnologia@gmail.com