Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Біологія тварин

Біологія тварин За фахом:
     Сільськогосподарські
     Ветеринарні
     Біологічні

Тип видання: Журнал

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Сфера розповсюдження:Загальнодержавна

Статус видання: Вітчизняне

Рік заснування: 1998

Проблематика: Публікація оригінальних експериментальних статей за основними напрямами біології тварин: фізіологія і біохімія, живлення та годівля, екологія і токсикологія, клітинна та молекулярна біологія, ветеринарна медицина, генетика, розведення і селекція, цитологія, імунологія, морфологія, мікробіологія та біотехнологія; оглядів з актуальних проблем біології; методичних робіт, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень; статей з історії біологічної, ветеринарної та сільськогосподарської наук, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених; дискусійних статей рецензій на нові книги та на журнальні публікації; наукової хроніки.

Періодичність: 1 раз на квартал

ISSN: 1681-0015

Свідоцтво про державну  реєстрацію: КВ №5033 від 04.04.2001

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Інститут біології тварин НААН

Головний редактор: В.В. Влізло

Заступник головного редактора: І. Б. Ратич

Відповідальний секретар: О. С. Грабовська

Науковий редактор: І. В. Вудмаска

 

Науковий журнал «Біологія тварин» включено до міжнародних наукометричних баз даних: IndexCopernicusInternational(www.indexcopernicus.com, червень 2014 р.).