Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Карантин і захист рослин

Карантин і захист рослин За фахом:
     Сільськогосподарські
     Біологічні

Тип видання: Журнал

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Науково-виробничий журнал «Карантин і захист рослин» засновано у 1996 р.

Попередня назва видання: «Захист рослин» - до травня 2004 р.

Головна мета часопису — публікація результатів досліджень шкідливих об’єктів, засобів і методів захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів в умовах різних ґрунтово-кліматичних зон України, рекомендацій щодо вибору найефективніших заходів, інформації про карантинні об’єкти.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань (категорія «Б») згідно з наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 та наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188.

У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Галузь – «Сільськогосподарські науки»,  спеціальності: 101 — Екологія, 201 — Агрономія, 202 — Захист і карантин рослин. Галузь – «Біологія», спеціальність 091 – Біологія.

Засновник і видавець — Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України. Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 22870-12770ПР від 07.08.2017 року.