Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Овочівництво і баштанництво

Овочівництво і баштанництво За фахом:
     Сільськогосподарські

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:
Iнститут овочiвництва i баштанництва НААН – головна наукова галузева установа (рiк заснування – 1947). 

До складу iнституту входять науково-дослiднi станцiї: Донецька, Днiпропетровська, “Маяк” (Чернiгiвська обл.), ДПДГ "Пархомівське" (Краснокутський р-н, Харківська обл.).

У провiдних лабораторiях iнституту працюють 103 квалiфiкованих науковця, серед яких один академiк, вісім докторів, 43 кандидати наук. 

Iнститут проводить методичне керiвництво та координацiю 13 установ України з питань овочівництва і баштанництва.

Напрями наукових дослiджень: на основi сучасних методiв генетики, iмунiтету, бiотехнологiї та молекулярної бiологiї створення конкурентоздатних сортiв і гiбридiв овочевих i баштанних рослин для вiдкритого i закритого ґрунтiв з протекторно-лiкувальними властивостями, стiйких проти шкiдникiв, хвороб i абiотичних факторiв; розроблення i удосконалення технологiй iх вирощування та насiнництва; формування генетичного банку джерел овочевих i баштанних рослин; iнтенсифiкацiя економiки i ефективного маркетингу в товарному овочiвництвi.