Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Наукові праці Інституту біоенергитичних культур і цукрових буряків

Наукові праці Інституту біоенергитичних культур і цукрових буряків За фахом:
     Сільськогосподарські

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

«Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків» – збірник наукових праць.

Засновник: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії агарних наук України.

Рік заснування: 1998. До 2012 року видання виходило під назвою «Наукові праці Інституту цукрових буряків».

Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов’язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Мова видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: до 4 разів на рік

ISSN 2410-1281 (Print), ISSN (Online) – знаходиться в процесі реєстрації

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12270-9070ПР від 13.07.2012 р., видане Державною реєстраційною службою України.

Фахова реєстрація у МОН України: Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  (Наказ МОН України № 1528 від 29.11.2014 р.)

Галузь наук: сільськогосподарські

Збірник друкується і поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Збірник відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання (http://www.bioenergy.gov.ua) та на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua/ ).