Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного  інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення За фахом:
     Сільськогосподарські
     Біологічні

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

В інституті видається «Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення», заснований у 1952 році  (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №9531, серія КВ від 18.01.2005 р.), у якому публікуються результати наукових досліджень в галузі теоретичних основ селекції, насінництва, сільськогосподарських культур, а також селекційних розробок зі створення сортів, гібридів культурних рослин. 

Фахова реєстрація: «біологічні науки» – Постанова Президії ВАК України від 08.11.2007 р., №1-05/9; «сільськогосподарські науки» – Постанова Президії ВАК України від 09.06.1999 р., №1-05/7. 

Постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6, «сільськогосподарські науки» (генетика, селекція рослин, насінництво), «біологічні науки» (генетика). 

Періодичність видання – двічі на рік.  

Вченими інституту в 2012 році видано книгу: Кіндрук М.О., Соколов В.М., Вишневський В.В. «Насінництво з основами насіннєзнавства». – К.: Аграрна наука, 2012. – 264с. 

В 2014 роцівидано книгу: Бабаянц О.В., Бабаянц Л.Т. «Основы селекции и методология оценок устойчивости пшеницы к возбудителям болезней». – Одесса: ВМВ, 2014. – 400 с.