Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Зрошуване землеробство

Зрошуване землеробство За фахом:
     Сільськогосподарські

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство" є фаховим науковим виданням. Видається за рішенням Президії Національної академії аграрних наук України від 27 січня 2000 року; протокол №2. Перереєстрацію пройшов 10 лютого 2010 року (свідоцтво про державну реєстрацію сер. КВ № 9176). Збірник включено до переліку наукових фахових видань розділ "Сільськогосподарські науки" згідно постанови Президії ВАК України від 10.02.2010р. № 1-05/1.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту зрошуваного землеробства НААН України.

Періодичність видання – 2 випуски на рік (березень, жовтень).