Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Збалансоване природокористування

Збалансоване природокористування За фахом:
     Сільськогосподарські
     Економічні

Тип видання: Журнал

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

Журнал «Збалансоване природокористування» – науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо.

Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Рік заснування: 2012.

Періодичність: Щоквартально.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

ISSN: 2310-4678

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України зЕКОНОМІЧНИХ (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) таСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК (наказ МОН України № 463 від 25.04.2013 р.)