Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Вісник аграрної науки

Вісник аграрної науки За фахом:
     Сільськогосподарські
     Економічні

Тип видання: Журнал

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:
Рік заснування журналу: 1922

Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства,  результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань земельної політики – формування ринку та ринкових досліджень у системі АПК,  землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, селекційно-племінної роботи, ветеринарної медицини, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини. 

ISSN: 2308-9377

Періодичність: 1 раз на місяць

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 540 від 28.03.1994

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національна академія аграрних наук України