Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ У ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА!!! ЗМІНИ У ПРОЦЕДУРІ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Представники апарату Президії, провідних селекційних науково-дослідних установ  НААН, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Українського інституту експертизи сортів рослин, а також  інших компаній зустрілись за круглим столом на тему «Актуальні питання експертизи та державної реєстрації прав на сорти рослин», який пройшов 17 червня 2015  року у приміщені Українського інституту експертизи сортів рослин http://www.sops.gov.ua/index.php/221-kruglij-stil-pidsumki..  

З конкретними пропозиціями щодо розробки заходів оптимізації процедури експертизи заявки на сорт рослин виступила завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни Українського інституту експертизи сортів рослин С. В. Васьківська. У презентації  Світлана Василівна  представила інформацію про  зміни у процедурі реєстрації прав на сорти рослин, зокрема:

Внесення змін до Правил складання та подання документів заявки на сорт рослин, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики України від 26.04.2007 р. № 287, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.05.2007 р. за № 553/13820 (далі – Правила) у частині:

1.     одноразового ввезення дослідних зразків (офіційний зразок на етапі формальної експертизи + зразок для експертизи на придатність до поширення для 1-го року досліджень);

2.     обов’язкового  надання фотографій органів сорту рослин лише для ботанічних таксонів, експертиза яких здійснюється на підставі інформації наданої заявником.

3.     заповнення інформації стосовно використання ГМО при створенні сорту (п.3.9. Заяви про визнання прав на сорт рослин).

П. 5.5 Правил: фотографії органів сорту рослини  з ознаками, які допоможуть ідентифікувати сорт, до заяви додаються обов’язково для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником, в кількості не менше двох штук. На фотографіях повинні бути якісно та чітко відображені морфологічні ознаки, які відрізняють сорт кандидат від інших сортів з відображенням лінійних розмірів. На звороті фотографій заявник зазначає назву ботанічного таксону, назву сорту, вказує ознаку, ступінь її прояву та дату, коли зроблено фотографію. Підписи, печатка на зворотній стороні фотографій мають бути ідентичними всім документам заявки. Якщо фотографії  надають  на електронному носії у вигляді окремих файлів графічного формату, необхідно додати текстовий файл з поясненнями до фотографій.

 

П. 5.6. Правил: Зразок посадкового матеріалу сорту - матеріального носія сорту (далі - дослідний зразок), представлений насінням або садивним матеріалом надають за сортами родів та видів і в кількості, що наведена в додатку 6, разом із заявкою на сорт рослин  або впродовж двох місяців від дати її подання. Кількість дослідного зразка, що надається разом із заявкою, складається з частини, що закладається у сховищі для довготривалого зберігання (офіційний зразок), та частини, що використовується для першого року проведення польових досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення (для видів, що підлягають експертизі в польових умовах).

 

Буде надсилатися безпосередньо заявнику звіт про співробітництво

в галузі охорони прав на сорти рослин в Україні за певний  рік, де буде представлена інформація про:

заявника, представника, скільки подано заявок на сорти, дата подання,

дата сплати збору за подання заявок, кількість сортів в експертизі на ПСП:

2-го року досліджень/3-го  року досліджень, дати сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, загальна сума сплачених зборів та висвітлені проблемні питання з кваліфікаційної експертизи сортів рослин.