Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

08.09.2022 09:30:00

Науково- практична онлайн-конференція "Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення"

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково- практичної онлайн-конференції "Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення" присвяченій 85-річчю з дня народження д.е.н., професора, член-кореспондента НААН Гліба Макаровича Підлісецького, що відбудеться 8 вересня 2022 року.

Для участі в конференції запрошуються доктори та кандидати наук/доктори PhD, докторанти, наукові співробітники, аспіранти, магістри, керівники та фахівці комерційних організацій й органів державного та муніципального управління, всі зацікавлені особи незалежно від місця навчання, роботи та проживання.

Потрібна попередня реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb6BAHaiRsbB72KSae_ofJqJ2 TR8LXhrY1V2_tVJ4IYzBDuQ/viewform?usp=sf_link

Конференція відбудеться в on-line режимі на платформі ZOOM за посиланням:

Ідентифікатор конференції: 869 6734 5754

Код доступу: 051644

Тематичні напрями конференції:
 1. Матеріально-технічне та інвестиційне забезпечення аграрних підприємств.
 2. Ринки матеріально-технічних ресурсів в Україні.
 3. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільського господарства.
 4. Основний та оборотний капітал в сільському господарстві.
 5. Оцінка майна в аграрних підприємствах.
 6. Управління ефективністю інноваційно-інвестиційної діяльності в агробізнесі.
 7. Державна інвестиційна та матеріально-технічна політика.

Програма

9:30 – підключення та реєстрація учасників конференції
10:00 – відкриття конференції, пленарне засідання
15:00-16:30 – підведення підсумків

Робоча мова конференції: українська

За результатами буде видано електронний збірник тез.
 
Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції

Матеріали Всеукраїнської конференції будуть опубліковані в електронному науковому збірнику безкоштовно.
Тези виступів (3-5 стор, українською мовою) потрібно надіслати на електронну пошту оргкомітету iae.konf@gmail.com до 25 серпня 2022 року (включно).

Вимоги до оформлення тез:

Сторінка комп’ютерного набору тексту має бути надрукована через 1,5 інтервала за допомогою текстового редактора Microsoft Word (назва файлу – прізвище першого автора); поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Тип шрифту – Times New Roman, кегель – 14 пт.; рисунки та таблиці мають мати можливість редагування.

Структура тез:
 • УДК – у верхньому рядку зліва;
 • Назва теми (по центру, напівжирним шрифтом);
 • Прізвище, ім’я та по батькові автора (справа, напівжирним шрифтом);
 • Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, контактні телефони та електронна пошта (справа);
 • Текст тез (через 1 інтервал, по ширині);
 • Список літератури (через 1 інтервал від основного тексту, по ширині) готується відповідно до вимог: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/vymohy/oformlennia_bibliohr afii.pdf
Тези друкуються в авторській редакції і повинні бути ретельно вивірені. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Оргкомітет залишає за собою право не приймати до розгляду матеріали, оформленні з відхиленням від зазначених вимог.

Організаційний комітет

Голова:

Лупенко Ю.О. – д.е.н., професор, академік НААН, директор Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Члени оргкомітету

Пугачов М.І. – д.е.н., професор, академік НААН, заступник директора, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Захарчук О. В. – д.е.н, професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально- технічного забезпечення, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Шпикуляк О.Г. – д.е.н, професор, вчений секретар, Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»

Козак М.І. – к.е.н., завідувач відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Навроцький Я.Ф. – к.е.н., старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Вишневецька О.В. – к.е.н., провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Кісіль М.І. – к.е.н., провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Адреса оргкомітету

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Тел. +38 (097) 294-62-37 Навроцький Ярослав
E-mail: iae.konf@gmail.com