Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

За результатами І кварталу 2021 року система ДП ДГ НААН вперше перевиконала затверджені Міністерством фінансів України фінансові плани 30.06.2021

За результатами І кварталу 2021 року система ДП ДГ НААН вперше перевиконала затверджені Міністерством фінансів України фінансові плани


Інформаційна довідка

щодо виконання показників фінансового плану державних підприємств, що належать  до сфери  управління  Національної академії аграрних наук України

за  І квартал 2021 року

 

Державні підприємства та госпрозрахункові наукові установи НААН є державними сільськогосподарськими суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють дослідну, господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку.

          Державні підприємства НААН створені з метою організаційно-господарського забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових  досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки і впровадження їх у виробництво, виробництва оригінального, елітного та репродуктивного насіння сільськогосподарських культур та саджанців, вирощування племінного молодняку худоби і птиці, а також іншої господарської діяльності відповідно до законодавства.

За результатами І кварталу 2021 року система ДП ДГ НААН спрацювали із значними позитивними результатами, що дозволило вперше перевиконати затверджені Міністерством фінансів України фінансові плани.

Чистий фінансовий результат за І квартал 2021 року становив  50,0 млн. грн. прибутку.

Чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить у сумі 783,6  млн.грн., що на 111,7 млн.грн. більше запланованого обсягу.  

Валовий прибуток - 203,0 млн.грн., що на 61,3 млн.грн., або на
43,3 % більше запланованого
.

Коефіцієнт рентабельності EBITDA - 13,4, що на 2,4 більше запланованого. 

Підприємствами державного сектору економіки, що належать до сфери управління Національної академії аграрних наук України, у І кварталі 2021 року сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на користь держави в загальній сумі 209,3 млн. грн.( при плані 165,8 млн.грн.), у тому числі:

Капітальні інвестиції складають, усього 41,0 млн.грн.

В процесі проведення моніторингу фінансово – господарської діяльності державних підприємств НААН наростаючим підсумком з початку року за І квартал 2021 року встановлено такі зміни в господарюванні у порівнянні з показниками за відповідний період минулого року:

-       чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився

на 185,8 млн. грн.;

-   собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшилася на 72,0 млн. грн.;

-  інші операційні доходи збільшилися на 1,1 млн. грн.;

-  коефіцієнт рентабельності EBITDA збільшився на 10.

Академія постійно здійснює контроль за виконанням умов трудових контрактів з керівниками державних підприємств мережі НААН в частині безумовного дотримання вимог законодавства щодо обов’язковості складання та затвердження фінансових планів, а також виконання їх показників.         


Повернення до спискуНовини України

Пошук: